Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 7 (2014)

Articles

Entities without legal personality in administrative law

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6256  [Google Scholar]
Published: 2014-12-31

Abstract

The concept of entities without legal personality is undoubtedly a legal concept in administrative law, which appears simultaneously in substantive and procedural law. Determining the essence of organizational units without legal personality requires attention to the criterion of legal capacity. It is basically about administrative and legal capacity, i.e. legal capacity determined by the norm of administrative law. Certainly, organizational units without legal personality under administrative law can be assigned only partial legal capacity.

References

 1. J. Filipek, O podmiotowości administracyjno-prawnej, „Państwo i Prawo” 1961, Satz 2. [Google Scholar]
 2. J. Frąckowiak, Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej, in: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Red. L. Ogiegła, W. Popiołek, M. Szpunara, Zakamycze 2005. [Google Scholar]
 3. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 4. M. Jełowicki, Podstawy organizacji administracji publicznej. Zagadnienia teoretyczne, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 5. C. Kosik, Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego, Warszawa 1963. [Google Scholar]
 6. A. Matan, These I. 2 zu Art. 30, in: G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Bd. 1, Zakamycze 2005. [Google Scholar]
 7. H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2000. [Google Scholar]
 8. H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne. Allgemeines Verwaltungsrecht, Übersetzung und Redaktion K. Nowacki, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 9. J. Niczyporuk, Podmiotowość administracyjnoprawna a zdolność administracyjnoprawna delimitacja pojęć, in: Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi. (red.) M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska und E. Stefańska, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 10. J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Wolters Kluwer 2007. [Google Scholar]
 11. M. Wach, Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 12. K. Wąsowski, These 8 zu Art. 29, (in:) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. A. Zieliński, Podmiotowość prawna, in: Jus et lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, red. S. Pikulski, B. Brzeziński, M. Goettel, A. Biegalski, A. Goettel, D. Gibasiewicz, Olsztyn 2004. [Google Scholar]
 14. J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.