Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

The World of Values in the Age of Liquid Modernity (Crisis of Humanity)

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5131  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The author, presenting his reflections on the world of human values in the era of fluid modernity, points at the crisis of humanity. He emphasizes that we all bear responsibility for the current reality, because it is not only a legal category but also a moral, religious and political one. However, the basic understanding of responsibility has a clear ethical tinge. Ideologists call for building a new, free world, a world devoid of old values, moral principles, cultural and political rules – negating Christian humanism and its forms. The ideologists create different visions of man questioning the essence of humanity. The battle for truth and our identity continues. Living in the world of: post-truth, post-humanism, post-secularism, post-democracy, post-politics, post-modernity, information society, a reality is being created where the values expressed in the psychological and spiritual construction of man should be preserved.

References

 1. Abbagnano, Nicola. 1998. Storia della filosofia. G.E. L’Espresso. Vol. 9. [Google Scholar]
 2. Arendt, Hannah. 1993. Korzenie totalitaryzmu. Vol. 1. Translated by Mariola Szawiel, and Daniel Grinberg. Warszawa: Świat Książki. [Google Scholar]
 3. Bauman, Zygmunt. 2006. Płynna nowoczesność. Translated by Tomasz Kunz. Kraków: WL. [Google Scholar]
 4. Cieciuch, Jan. 2009. “Value priorities and structure in adolescence and early aadulthood in 19 European countries.” In Axiological aspects of development in youth, edited by red. Wanda Zagórska, Jan Cieciuch, and Dariusz Buksik. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 5. Cieciuch, Jan. 2010. “Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferencjami wartości.” Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio 2(2):25-38. [Google Scholar]
 6. Cieciuch, Jan. 2013. Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri. [Google Scholar]
 7. Eliot, S. 2000. “O centralnej pozycji chrześcijańskiej tradycji, łączącej w sobie dziedzictwo Grecji, Rzymu i Izraela.” In Norman Davis, Europa. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 8. Elzenberg, Henryk. 2005. “Pojęcie wartości perfekcyjnej.” In Henryk Elzenberg, Wartości i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii. Toruń: Wydawnictwo UMK. [Google Scholar]
 9. Foucault, Michel. 1990. “Qu’ est-ce que la critique? Critique el Aufklarung.” Bulletin de la Societe francaise de Philisophe no. 2. [Google Scholar]
 10. Fromm, Enrich. 2000. Ucieczka od wolności. Translated by Olga Ziemilska, and Andrzej Ziemilski. Warszawa: Czytelnik. [Google Scholar]
 11. Fukuyama, Francis. 2004. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Translated by Bartłomiej Pietrzyk. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 12. Habermas, Jürgen. 2003. Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmieniamy do eugeniki liberalnej? Translated by Małgorzata Łukaszewicz. Warszawa: Scholar. [Google Scholar]
 13. Hassan, Ihab. 1982. The Dismemberment of Orpheus. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Google Scholar]
 14. Hassan, Ihab. 1998. “Post moderno e letteratura.” In Nicola Abbagnano, Storia della filosofia. G.E. L’Espresso, vol. 9. [Google Scholar]
 15. Heller, Michał. 2015. Moralność myślenia. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 16. Ito, Y. 1991. “Birth of Joho Shakai and Johoka Concepts and Their Diffusion Outside Japan.” Keio Communication Review 13:3-12. [Google Scholar]
 17. Jaroszyński, Piotr. 2007. “Pułapka politycznej poprawności.” In Polityka a religia, edited by Piotr Jaroszyński. Lublin. [Google Scholar]
 18. Kalaga, Wojciech. 2001. Mgławice Dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja. Kraków: Universitas. [Google Scholar]
 19. Kiepas, Andrzej. 1996. “Dylematy etyki inżynierskiej.” In Technika w świecie wartości, edited by Stanisław Jedynak, 11-21. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. [Google Scholar]
 20. Kłoskowska, Antonina. 1983. Kultura masowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 21. Kołakowski, Leszek. 1990. Horror metaphysicus. Warszawa: Wydawnictwo „Res Publica”. [Google Scholar]
 22. Kohler, Michael. 1977. “«Postmodernismus». Ein begriffsgeschichtlicher Überblick.” Amerikastudien 22, no. 1:8-18. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-476-99335-9_1 [Google Scholar]
 23. Kołakowski, Leszek. 1996. “Nasz relatywny relatywizm.” In Habermas, Rorty, Kołakowski. Stan filozofii współczesnej, edited by Józef Niżnik. Warszawa: IFiS PAN. [Google Scholar]
 24. Laing, Ronald D. 2005. Polityka doświadczenia. Rajski ptak. Translated by Agnieszka Grzybek. Warszawa: Znak. [Google Scholar]
 25. Lorenz, Konrad. 1986. Regres człowieczeństwa. Translated by Anna Tauszyńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 26. Lubacz, Józef. 1999. W drodze do społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: OWPW. [Google Scholar]
 27. Marciszewski, Witold, and Paweł Stacewicz. 2011. Umysł – Komputer – Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. [Google Scholar]
 28. Nowak, Leszek. 1993. “Postmodernizm: pewna próba wykładni metafizycznej i wyjaśnienia historycznego.” In Wobec kryzysu kultury, edited by Lech Grudziński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwesytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 29. O’Leary, Denyse, and Mario Beauregard. 2011. Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy. Translated by Zbigniew Kasprzyk. Kraków: Wydawnictwo WAM. [Google Scholar]
 30. Oleś, Piotr. 1989. Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 31. Patella, Giuseppe. 1996. “Le categorie del moderno e del postmoderno.” Nuova Secondaria 1:63-66. [Google Scholar]
 32. Paździora, Michał. 2006. “Spór o prawa człowieka.” In Z zagadnień teorii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, edited by Adam Sulikowski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 33. Piłat, Robert. 2013. “O kruchości refleksji.” In Robert Piłat, Powinność i samowiedza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. [Google Scholar]
 34. Piwowarski, Władysław. 2000. Socjologia religii. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 35. Radbruch, Gustaw. 1938. Zarys filozofii prawa. Warszawa-Kraków: Księgarnia Powszechna. [Google Scholar]
 36. Rickert, Heinrich. 1915. Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. Tübingen: Mohr. [Google Scholar]
 37. Rokeach, Milton. 1993. The nature of human values. New York: Free Pr. [Google Scholar]
 38. Rorty, Richard. 1999a. Obiektywność, relatywizm, prawda. Translated by Janusz Margański. Warszawa: Aletheia. [Google Scholar]
 39. Rorty, Richard. 1999b. Philosophy and Social Hope. London: Penguin Books. [Google Scholar]
 40. Rorty, Richard. 1996. Przygodność, ironia i solidarność. Translated by Wacław J. Popowski. Warszawa: Wydawnictwo Spacja. [Google Scholar]
 41. Rorty, Richard. 2005. Prawa człowieka, rozum i uczucia. Translated by W. Jach. Odra 2:57-58. [Google Scholar]
 42. Safranski, Rüdiger. 1999. Zło. Dramat wolności. Warszawa: Aletheia. [Google Scholar]
 43. Schopenhauer, Artur. 1995. Metafizyka życia i śmierci. Translateb by Józef Marzęcki. Warszawa: Ethos. [Google Scholar]
 44. Schwab, Klaus. 2016. La quarta rivoluzione industriale. Milano: Franco Angeli. DOI: https://doi.org/10.12946/rg24/473-480 [Google Scholar]
 45. Schwartz, Shalom H. 2006. “Basic human values; Theory, measurement and applications.” Revue francaise de sociologie 47, no. 4:929-68. DOI: https://doi.org/10.3917/rfs.474.0929 [Google Scholar]
 46. Seton-Watson, Hugh. 1985. “What is Europe? Where is Europe?” Encounter July/August, vol. LXV, no. 2. [Google Scholar]
 47. Spaemann, Robert. 2001. Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Translated by Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa. [Google Scholar]
 48. Stawrowski, Zbigniew. 2012. Wokół idei wspólnoty. Warszawa: Znak. [Google Scholar]
 49. Stróżewski, Władysław. 1964. “Kultura a wartość.” Znak XVI, no. 7-8(121-122):825-27. [Google Scholar]
 50. Stróżewski, Władysław. 1991. W kręgu wartości. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 51. Szahaj, Andrzej. 2003. “Co to jest postmodernizm?” In Postmodernizm. Teksty polskich autorów, edited by Maria A. Potocka. Kraków: inter esse. [Google Scholar]
 52. Sztompka, Piotr. 2012. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 53. Śpiewak, Paweł. 2000. Spór o Polskę 1989-1999. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 54. Tatarkiewicz, Władysław. 1978. “Pojęcie wartości.” In Władysław Tatarkiewicz, Parerga, 60-73. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 55. Taylor, Charles. 2001. “Samo-interpretujące się zwierzęta.” In Filozofia podmiotu. Fragmenty filozofii analitycznej, edited by Joanna Górnicka-Kalinowska. Warszawa: Aletheia. [Google Scholar]
 56. Taylor, Charles. 2012. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 57. Wolniewicz, Bogusław. 1998. Filozofia i wartości II. Warszawa. [Google Scholar]
 58. Wojciszke, Bogdan. 1986. Struktura „Ja”, wartości osobiste i zachowanie. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 59. Wojtyła, Karol. 1964. “Chrześcijanin a kultura.” Znak 10(124):1153-157. [Google Scholar]
 60. Wust, Peter. 1995. Niepewność i ryzyko. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 61. Znamierowski, Czesław. 1924. Podstawowe pojęcia teorii prawa. Poznań. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.