Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

The Issue of Adoption of Unjust Enrichment Case for Negotiable Instruments’ Practice in the 10-year Application of the Turkish Code of Commerce since 2012

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5137  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

One of the original and exceptional institutions of the negotiable instruments law is the unjust enrichment case. Although unjust enrichment is regulated in the Turkish Code of Obligations in general terms and is accepted as a source of debt relations, it also constitutes the subject of a case-specific to the Turkish Code of Commerce and only negotiable instruments as a result of the choice of the legislator. Due to its exceptional nature, the legislator has also strictly determined the conditions that must be fulfilled to file an unjust enrichment case in negotiable instruments. This approach of the legislator is correct. The unjust enrichment case in negotiable instruments creates an extraordinary and additional demand opportunity for the right holder. Despite this option and opportunity, these bills are used only as ordinary bills instead of filing a lawsuit for unjust enrichment in negotiable instruments. Undoubtedly, this is a contradiction. To put it briefly, the reason for this contradiction is the lack of awareness in the practice of law.

References

 1. Aydın, Hanife. 2021. Çekte Muhatap Bankanın Hukuki Sorumluluğu. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 2. Baytemür, Deniz. 2021. Elektronik Kambiyo Senetleri. Ankara: Yetkin Yayınevi. [Google Scholar]
 3. Büyükşişli, Ahmet. 2020. Karşılıksız Çeke Bağlanan Sonuçlar. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 4. Doğan, Deniz Gür. 2022. Kambiyo Senetlerinde Bedelsizliğe Dayanan Menfi Tespit Davası ve Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 5. Eriş, Gönen. 2016. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Kıymetli Evrak Poliçe, Bono, Çek, Makbuz Senedi, Varant. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 6. Günay, Erhan. 2022. Bono Rehberi. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 7. Gültekin, Özkan. 2020. Yeni TTK, TBK, HMK ve Çek Kanununa Göre Öğretide ve Uygulamada Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali En Son Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 8. Kaçak, Nazif. 2010. Açıklamalı İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bono Poliçe Çek. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 9. Karadayı, Merve Kandıralı. 2021. Çekte Düzenleyenin Hukuki Sorumluluğu. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 10. Kaya, Mustafa İsmail and Tatlı, Burçak. 2022. Ticaret Hukuku II Kıymetli Evrak Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 11. Kendigelen, Abuzer and Kırca, İsmail. 2022. Kıymetli Evrak Hukuku. İstanbul: Oniki Levha Yayınevi. [Google Scholar]
 12. Kurt, Eda. 2021. Karşılıksız Çek Keşide Edilmesini Önlemek İçin Alınabilecek Hukuki Tedbirler ve Elektronik Çek. İstanbul: Oniki Levha Yayınevi. [Google Scholar]
 13. Toros, İrem. 2019. Aval. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 14. Uslu, Kazım Menderes. 2006. Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 15. Uzunallı, Sevilay and Yıldırım, Ali Haydar. 2021. Kıymetli Evrak Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.