Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Protection of Christian Values in the Child’s Care

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-14  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The authors analyze historical and social phenomena of instrumentalisation and degradation of the child’s personality. In the light of the preliminary findings, they point to the need for social and cultural verification of the values on which relationships with children are funded. Reflecting on the importance of Christian values in childcare, they point to the role of the family in shaping the matrix of social life. They emphasize the role of the family in transmiting on the basic principles of social and moral life.

References

 1. Frankl, Viktor. 2010. Wola sensu. Założenia i zastosowania logoterapii. Przekład Aleksandra Wolnicka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca. [Google Scholar]
 2. Frączek, Adriana. 2017. „Rodzina i wartości chrześcijańskie jako elementy tożsamości kulturowej.” Cywilizacja i Polityka 15:165–80. [Google Scholar]
 3. Grześkowiak, Jerzy. 1985. „Podstawowe funkcje Kościoła w życiu rodziny.” Seminare. Poszukiwania naukowe 7:39–69. [Google Scholar]
 4. Kerber–Ganse, Waltraut. 2009. Die Menschenrechte des Kindes. Leverkusen Opladen: Verlag Barbara Budrich. [Google Scholar]
 5. Kolankiewicz, Maria. 2006. „Zapiski o instytucjonalnej opiece nad dziećmi.” Dziecko Krzywdzone – Teoria–Badania–Praktyka 5 (17): 6–35. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/261/182 [dostęp: 25.11.2019]. [Google Scholar]
 6. Komorowski, Krzysztof. 2015. Warszawa walczy 1939–1945. Leksykon. Warszawa: Fundacja Polska Walczy i Wydawnictwo Bellona. [Google Scholar]
 7. Korczak, Janusz. 1919. Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie. [Google Scholar]
 8. Korczak, Janusz. 1928. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza. [Google Scholar]
 9. Lifton, Betty Jean. 2003. “Who was Janusz Korczak?” In Janusz Korczak, Ghetto diary, VII–XXX. New Haven, CT: Yale University Press. [Google Scholar]
 10. Lopez–Serna, Raúl, Juan Luis Gomez–Amador, et al. 2012. “Knowledge of skull base anatomy and surgical implications of human sacrifice among pre-Columbian Mesoamerican cultures.” Neurosurg Focus 33(2):E1. doi: 10.3171/2012.6.FOCUS12120. [Google Scholar]
 11. Nowak, Katarzyna. 2019. Dzieci rewolucji przemysłowej: kto naprawdę zbudował współczesny świat. Kraków: Znak Horyzont – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. [Google Scholar]
 12. Olczak–Ronikier, Joanna. 2011. Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. [Google Scholar]
 13. Prieto, Gabriel, John Verano, et al. 2019. “A mass sacrifice of children and camelids at the Huanchaquito-Las Llamas site, Moche Valley, Peru.” PLoS One 14(3):e0211691. doi: 10.1371/journal.pone.0211691. [Google Scholar]
 14. Romey, Kristin. 2019. „Ofiary z dzieci miały uchronić imperium przed wojną i deszczem. Wstrząsające znalezisko w Peru.” https://www.national-geographic.pl/national-geographic/odkrycia/najwyzsza-ofiara [dostęp: 25.11.2019]. [Google Scholar]
 15. Verano, John. 2001. “The Physical Evidence of Human Sacrifice in Ancient Peru.” In Ritual Sacrifice in Ancient Peru, ed. Elizabeth Benson, and Anita Cook, 165–84. Austin: University of Texas Press. [Google Scholar]
 16. Wilk, Janusz. 2011. „Przeprowadzanie przez ogień – ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu.” Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne 44, nr 1:5–15. [Google Scholar]
 17. Zalewska, Sabina Lucyna. 2017. „Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem.” Society Register 1 (1): 183–98. doi: 10.14746/sr.2017.1.1.15. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.