Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 11 No. 1 (2018)

Articles

Senatus consultum ultimum. Protection of the State’s Interest in Ancient Rome on the Example of Catiline’s Trial

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2018.11.1-22  [Google Scholar]
Published: 2018-06-30

Abstract

 

The political struggle is an essential element of every era and every state. An example of such a struggle is the trial against Catiline, which took place in 63 BC. Cicero who had the consul’s office this year was Catiline’s main accuser before the Roman Senate. Cicero led to the adoption of senatus consultum ultimum, by power of which the conspirators led by Catiline were killed. On this occasion, the famous Roman orator delivered four speeches in the Senate. Despite his victory, Cicero was sentenced to exile in 58 BC. He left for Greece, where he spent several months. However, he has never returned to high-level politics.

References

 1. Amielańczyk, Krzysztof. 2013. Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 2. Bleicken, Johannnes. 1962. Senatsgericht und Keisergericht. Eine Studie zur Entwiklung des Prozessrechtes im fruhen Prinzipat. Gottingen: Vandenhoeck&Ruprecht. [Google Scholar]
 3. Chmiel, Andrzej. 2015. „Proces katylinarczyków jako przykład rzymskiego „procesu politycznego”.” W Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. Krzysztof Amielańczyk, Antoni Dębiński, i Dariusz Słapek, 47–62. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 4. Crifrò, Gugliano. 1985. L’esclusione dalla citta’. Altri studi sull’exilium romano. Peruggia: Salvi. [Google Scholar]
 5. Dyjakowska, Marzena. 2006. „Postępowanie w sprawach o ‘crimen maiestatis’ w okresie republiki rzymskiej.” Zeszyty Prawnicze 6 (19): 27–46. [Google Scholar]
 6. Garofalo, Luigi. 2005. Studi sulla sacertà. Padova: Cedam. [Google Scholar]
 7. Kołodko, Piotr. 2012. Ustawodawstwo rzymskie w sprawach karnych. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 8. Kowalski, Henryk. 1996. „Prawne i filozoficzne aspekty kary śmierci w procesie Katylinarczyków.” W Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. Henryk Kowalski, i Marek Kuryłowicz, 41–58. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 9. Kowalski, Henryk. 2004. „Religia i polityka w zamachach stanu w Rzymie w okresie republiki.” W Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, i Justyna Olko, 1–24. Warszawa: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Uniwersytet Warszawski. [Google Scholar]
 10. Krajewski, Piotr. 2004. „Organizacja wymiaru sprawiedliwości.” W Rzymskie prawo publiczne, red. Bronisław Sitek, i Piotr Krajewski, 124–138. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 11. Levick, Barbara. 1979. „«Poena legis maiestatis»” Historia 28:358–379. [Google Scholar]
 12. Litewski, Wiesław. 2003. Rzymski proces karny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 13. Łoposzko, Tadeusz. 1985. „Niewolnicy wobec sprzysiężenia Katyliny.” Annales UMCS, sectio F: Historia 40:29–47. [Google Scholar]
 14. Maier, Christian. 1997. Res publica amissa. Eine Studie zur Verfassung und Geschichte der spaten romischen Republik. Wiesbaden: Suhrkamp. [Google Scholar]
 15. Marek Tulisz Cyceron. 1998. Mowy, przeł. i oprac. Stanisław Kołodziejczyk, Julia Mrukówna, i Danuta Turkowska. Kęty: Antyk. [Google Scholar]
 16. Mommsen, Theodor. 1999. Römisches Staatsrecht. Gottingen: Duehrkoh&Radicke. [Google Scholar]
 17. Nohl, Hermann, i Stanisław Bednarski. 1922. Cycero. Cztery mowy przeciwko Katylinie. Kraków: D.E. Friedlein. [Google Scholar]
 18. Osuchowski, Wacław. 1981/1982. “Des études sur la genese du ‘crimen maiestis’ en Rome républicaine.” Archivum Iuridicum Cracoviense 14/15:19–32. [Google Scholar]
 19. Rödl, Bernd. 1969. Der senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen. Habelt: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. [Google Scholar]
 20. Salerno, Franco. 1990. Dalla «consecratio» alla «publicatio bonorum». Napoli: Jovene. [Google Scholar]
 21. Salomonowicz, Stanisław. 1990. „Rewolucja Francuska: blaski i cienie dziedzictwa.” Przegląd Historyczny 81(1-2): 75–85. [Google Scholar]
 22. Serrao, Franceso. 1977. Classi, partiti e legge nella Republica Romana. Pisa: Paccini Editore. [Google Scholar]
 23. Sitek, Bronisław. 1999. Actiones populares w prawie rzymskim na przełomie republiki i pryncypatu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]
 24. Stewart, Roberta. 1995. “Catiline and the crisis of 63-60 BC: The Italian prospective.” Lotomus 54:62–78. [Google Scholar]
 25. Vincenti, Umberto. 1992. La partecipazione del senato all’amministrazione della giustizia nei sevoli III-VI D.C. (Orinete e Occidente). Padova: Cedam. [Google Scholar]
 26. Von Ungern–Sternberg, Jürgen. 1997. “Das Verfahren gegen die Catilinarier oder: Der vermiedene Prozeß.” In Große Prozesse der römischen Antike, edited by Urlich Manthe, and Jürgen von Ungern–Sternberg, 85–99. München: C.H. Beck. [Google Scholar]
 27. Wojtczak, Marzena. 2014. „Zniewaga ‘imagines’ władcy jako podstawa oskarżenia o ‘crimen maiestatis’ w świetle wybranych rzymskich procesów karnych w “Annales” Tacyta.” Czasopismo Prawno-Historyczne 2(66): 205–240. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.