Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

The Influence of Covid-19 on the Activities of Law Firms

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4482  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The subject of this study is the analysis of the functioning of law firms during the Covid-19 pandemic. The lockdown introduced by the legislator resulted in the closure or limitation of the functioning of public administration bodies, including courts and related institutions, especially law firms (advocates or legal advisers). As a consequence, law firms significantly limited their activities and, moreover, were forced to equip their offices with ICT tools allowing for remote work and IT training for their employees. As a consequence, law firms experienced a drop in income, which was confirmed by the results of a survey conducted by the Supreme Bar Council. However, positive aspects of the changes caused by the pandemic should also be noted, including introducing flexible forms of work, greater use of ICT tools.

References

 1. Chandra, Geetanjali, Ruchika Gupta, and Agarwal, Nidhi. 2020. “Role of artificial intelligence in transforming the justice delivery system in covid-19 pandemic.” International Journal on Emerging Technologies 11(3):344-50. [Google Scholar]
 2. Duran, Mesut. 2020. “ICT and Digitization in the United States: Research, Trends, and Issues.” The Education Systems of the Americas 1-34. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93443-3_16-1 [Google Scholar]
 3. Gilch, Harald, et al. 2020. “Survey on the Status of Digitization at German HEI, European.” Journal of Higher Education IT 1:7-8. [Google Scholar]
 4. Irytowska, Katarzyna. 2021. “Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie kancelarii prawnych?” Warszawa: Wolters Kluwer (29.07.2020). https://www.lex.pl/funkcjonowanie-kancelarii-prawnych-a-pandemia-koronawirusa,12668.html [accessed: 28.11.2021]. [Google Scholar]
 5. Jamka, Beata. 2013. “Scenariusze rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w reakcji na przemiany otoczenia zewnętrznego.” Myśl Ekonomiczna i Polityczna 4:137-61. [Google Scholar]
 6. Kłosińska, Katarzyna. 2016. “Czy cyfryzacja to digitalizacja?” Poradnik Językowy 1:78-85. [Google Scholar]
 7. Kościółek, Anna. 2010. “Informatyzacja czynności dowodowych w postępowaniu cywilnym.” Przegląd Prawa i Administracji 82:253-66. [Google Scholar]
 8. Kowalczuk-Kędzierska, Marta. 2021. “Pandemia nie służy wierzycielom, zwłaszcza w sądzie.” kancelarie.rp (28.05.2021). https://kancelarierp.pl/pandemia-nie-sluzy-wierzycielom-zwlaszcza-w-sadzie/ [accessed: 28.11.2021]. [Google Scholar]
 9. Książek, Daniel. 2020. “Tarcza antykryzysowa 1.0-3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz.” red. Krzysztof Baran, 349. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Lara Ortiz, and Maria Lidon. 2020. “Restrictions on freedom of movement and residence in the European Union due to Covid-19.” Journal of Modern Science 45(2):105-20. Doi: 10.13166/jms/130707 DOI: https://doi.org/10.13166/jms/130707 [Google Scholar]
 11. Mitrus, Leszek. 2020. “Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda: zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy? Część 2.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 61, no. 11:3-10. DOI: https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.11.1 [Google Scholar]
 12. Mussur, Katarzyna. 2005. “Digitalizacja.” Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 20-21:5-13. [Google Scholar]
 13. Paliga, Mateusz, et. al. 2021. Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Relacja (nie) oczekiwana. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. DOI: https://doi.org/10.31261/PN.4061 [Google Scholar]
 14. Rojek-Adamek, Paulina. 2017. “De (materializacja) pracy i „wolność” zawodu projektanta.” Kultura i Edukacja 1(115):234-43. DOI: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.15 [Google Scholar]
 15. Rott-Pietrzyk, Ewa, et al. 2020. “Czynności notarialne online–podstawy de lege lata i uwagi de lege ferenda.” Forum Prawnicze 4(60):38-56. [Google Scholar]
 16. Sáez, Andres. 2016. “La peste Antonina: una peste global en el siglo II dC.” Revista chilena de infectología 33(2):218-21. DOI: https://doi.org/10.4067/S0716-10182016000200011 [Google Scholar]
 17. Siarkiewicz, Piotr. 2020. “Cyfryzacji nie trzeba się bać: dlaczego digitalizacja to must have organizacji.” Personel i Zarządzanie 12:42-46. [Google Scholar]
 18. Sitek, Bronisław. 2020. “Pestis Antonini. Reakacja Marka Antoniusza na globalną starożytną epidemię.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 1:389-99. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.