Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 1 (2019)

Articles

Citizenship and the Role of the Catholic Church in the Modern World

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-18  [Google Scholar]
Published: 2019-06-30

Abstract

The subject of the study is the role of Christianity in a multicultural society. The ongoing discussion on the relationship of Christianity, especially Catholicism in Poland, and national culture, is the justification for this kind of reflection. It is necessary to separate the functions of institutional Church whose task is to accomplish the mission of salvation, regardless of nationality or state. These are Christians who shall participate in broadly understood public life by implementing Christian values in their lives and decisions. This is guaranteed to them by the human rights. The involvement of the institutional Church in public life constitutes a threat for the Church. The Church is universal in nature and, as such, it is not related to any state system. Such understanding of Christianity allowed for its rapid development in ancient Rome.

References

 1. Augustyn Św. 1998. Państwo Boże. Przekład Władysław Kubicki. Wstęp Jacek Salij. Kęty: Antyk. [Google Scholar]
 2. Baccari, Maria Pia. 1996. Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI. Torino: G. Giappichelli. [Google Scholar]
 3. Capogrossi Colognesi, Luigi. 2000. Cittadini e territorio: consolidamento e trasformazione della “civitas Romana”. Roma: Editrice La Sapienza. [Google Scholar]
 4. Góralczyk, Wojciech. 1999. Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 5. Górny, Grzegorz. 2016. “Czarna legenda Piusa XII.” http://niedziela.pl/artykul/128463/nd/Czarna-legenda-Piusa-XII [accessed: 4.01.2018]. [Google Scholar]
 6. Jaromin, Joanna. 2012. “Przypowieści o winnicy Iz 5,1-7 i Mk 12,1-12.” In Patrzymy na Jezusa który nam w wierze przewodzi, ed. Waldemar Chrostowski, and Barbara Strzałkowska, 155–62. Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich. [Google Scholar]
 7. “Królowa Polski? Gdzie tam! Także Bawarii, Węgier i wielu innych krajów. Mikołejko o Maryi, wywiad z prof. Z. Mikołejko.” 2018. http://www.national-geographic.pl/historia/krolowa-polski-gdzie-tam-takze-bawarii-wegier-i-wielu-innych-krajow-mikolejko-o-maryi [accessed: 6.01.2018]. [Google Scholar]
 8. Luraschi, Giorgio. 1996. “La questione della cittadinanza nell’ultimo secolo della Repubblica.” In Atti Copanello, ed. Fancesco Milazzo, 35–99. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. [Google Scholar]
 9. Myszor, Wincenty. 1999/2000. Europa. Pierwotne chrześcijaństwo. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 10. Norman, Davies. 2007. Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. [Google Scholar]
 11. “Oficjalnie: Jezus Chrystus «Królem Polski». Prezydent, posłowie i 6 tys. ludzi wzięło udział w uroczystości.” 2016. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,21000510,tlumy-na-intronizacji-jezusa-na-krola-polski-uroczystosc-trwa.html [accessed: 2.01.2018]. [Google Scholar]
 12. “Polska z Chrystusem Królem.” 2016. http://wp.naszdziennik.pl/2016-10-08/253705,polska-z-chrystusem-krolem-1.html [accessed: 2.01.2018]. [Google Scholar]
 13. Salij, Jacek. 2018. “Czy Bóg kazał wymordować narody Kanaanu.” http://mateusz.pl/ksiazki/js-pn/js-pn_14.htm [accessed: 3.01.2018]. [Google Scholar]
 14. Sherwin–White, Adrian Nicholas. 1973. The Roman Citizenship. Oxford: Clarendon Press. [Google Scholar]
 15. Sitek, Bronisław. 2006. “O edykcie Teodozjusza De Fide Catholica. Krótkie uwagi o tolerancji i nietolerancji religijnej na przełomie IV i V w. po Chr.” In Cuius regio, eius religio? Zjazd historyków prawa. Lublin, 20–23 września 2006 r., ed. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, and Marzena Lipska, 11–23. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 16. Sitek, Bronisław. 2011. “Dylematy prawne konfiskaty i zwrotu dóbr kościelnych w świetle ustawodawstwa Konstantyna Wielkiego i w prawie polskim.” In Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, ed. Antoni Dębiński, and Monika Wójcik, 203–18. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 17. Sitek, Bronisław. 2012. “Ideologiczno-prawne ramy działań prześladowczych wobec chrześcijan w antycznym Rzymie.” In Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wypływających, ed. Stanisław Leszek Stadniczeńko, and Stanisław Rabiej, 7–22. Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu. [Google Scholar]
 18. Sitek, Magdalena. 2016. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 19. “Śluby króla Jana Kazimierza, złożone dnia 1 kwietnia 1656 roku.” 2018. http://www.brewiarz.pl/indeksy/pokaz.php3?id=6&nr=262 [accessed: 2.01.2018]. [Google Scholar]
 20. Vittinghoff, Friedrich. 1994. Civitas Romana. Stadt und politisch-soziale. Integration im Imperium Romanorum der Kaiserzeit. Stuttgart: Klett-Cotta. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.