Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

The Level of Psychological Tension and Professional Burnout in Nurses Employed in Hospital Emergency Departments

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6285  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

Burnout syndrome is a collection of adverse symptoms that affect nursing staff employed in medical facilities. This syndrome is marked by a low mood, mental fatigue, and physical discomfort. Its emergence is impacted by strenuous work, organizational problems, and interpersonal conflicts. The aim of this study was to analyze the degree of mental burden and occupational burnout of nurses employed in Hospital Emergency Departments (ER). The data collection was based on the author’s questionnaire, as well as the MBI Maslach occupational burnout questionnaire and the Meister’s mental burden assessment questionnaire. The sample comprised 113 professionally active nurses employed in the HED. Conclusions: (1) the respondents exhibit a low and medium level of occupational burnout and mental workload, (2) socio-demographic factors, work experience and prevention methods do not affect the level of mental workload and occupational burnout, (3) employment in several workplaces causes a higher level of workload and professional burnout, (4) satisfaction with remuneration and support from colleagues is a key factor in reducing the risks of professional burnout.

References

 1. Arnetz, Judith E. and Henna Hasson. 2007. “Evaluation of an educational „toolbox” for improving nursing Staff competence and psychosocial work environment in elderly care: results of a prospective, non – randomized controlled intervention.” Int J Nurs Stud 44 no. 5:723-35. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2006.01.012. [Google Scholar]
 2. Bartkowiak, Grażyna. 2009. Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 3. Chang, Pao-Long et al. 2006. “Designing career development programs through understanding of nurses’ career needs.” J Nurses Staff Dev. 22 no. 5:246-53. Doi: 10.1097/oo124645-200609000-00008. [Google Scholar]
 4. Dębska, Grażyna et al. 2013. “Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki.” Medycyna Pracy 64 no. 3:349-58. Doi: 10.13075/mp.5893.2013.0030. [Google Scholar]
 5. Edwards, David et al. 2005. “Factors influencing the effectiveness of clinical supervision.” J Psychiatr Ment Health Nurs 12 no. 4:405-14. Doi: 10.1111/j.1365-2850.2005.00851.x. [Google Scholar]
 6. Erenkfeit, Karina et al. 2012. “Wpływ środowiska pracy na powstanie wypalenia zawodowego.” Medycyna Środowiskowa 15 no. 3:121-28. [Google Scholar]
 7. Fourie, Willem J. et al. 2005. “The role of the registered nurse in an acute mental health inpatient setting in New Zeland: perceptions versus reality.” Int J Ment Nurs 14 no. 2:134-41. Doi: 10.1111/j.1440-0979.2005.00370.x. [Google Scholar]
 8. Gembalska-Kwiecień, Anna and Zbigniew Żurakowski. 2015. “Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego.” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 92:73-83. [Google Scholar]
 9. Hoffmann-Aulich, Joanna et al. 2017. “Wypalenie zawodowe pielęgniarek w kontekście organizacji pracy – badanie wstępne.” Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 no. 10:7-21. [Google Scholar]
 10. Jankowiak, Barbara. 2010. “Nauczyciele: charakterystyka problemów zawodowych i przyczyny wypalenia zawodowego.” Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 1:28-38. [Google Scholar]
 11. Jarzynkowski, Piotr et al. 2019. “Wypalenie zawodowe wśród pracowników bloków operacyjnych.” Borgis – Medycyna Rodzinna 3:123-30. Doi: 10.25121/MR.2019.22.3.123. [Google Scholar]
 12. Jończyk, Joanna A. and Monika Siwicka. 2019. “Wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarskiej – studium empiryczne.” Academy of Management 3 no.3:54-66. [Google Scholar]
 13. Jourdain, Genevieve and Denis Chenevert. 2010. “Job demands – resources, burnout and intention to leave the nursing profession: a questionnaire survey.” Int J Nurs Stud 47 no. 6:709-22. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2009.11.007. [Google Scholar]
 14. Kadłubowska, Monika et al. 2010. “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w opinii studentów licencjackich studiów pomostowych.” Problemy Pielęgniarstwa 18 no. 2:124-28. [Google Scholar]
 15. Klajda, Anna and Leszek Szewczyk. 2016. “Syndrom wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek psychiatrycznych.” Aspekty Zdrowia i Chorób 1 no. 1:21-29. [Google Scholar]
 16. Kociuba-Adamczuk, Katarzyna. 2017. “Satysfakcja pielęgniarek/ pielęgniarzy z pracy zawodowej.” In Profilaktyka i edukacja zdrowotna, edited by Krzysztof Turowski, 123-40. Lublin: NeuroCentrum. [Google Scholar]
 17. Kowalska, Ewa. 2007. “Wypalenie zawodowe pielęgniarek: próba poszukiwania przyczyn – wyniki badań.” Problemy Profesjologii 1:135-43. [Google Scholar]
 18. Kraczla, Magdalena. 2013. “Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2:69-81. [Google Scholar]
 19. Kurowska, Krystyna and Anna Zuza-Witkowska. 2011. “Empatia a wypalenie zawodowe u pielęgniarek onkologicznych.” Nowiny Lekarskie 80 no. 4:277-82. [Google Scholar]
 20. Lapane Kate L. and Carmel M. Hughes. 2007. “Considering the employee point of view: perceptions of job satisfactionn and stress among nursing Staff in nursing homes.” J Am Med. Dir Assoc 8 no. 1:8-13. Doi: 10.1016/j.jamda.2006.05.010. [Google Scholar]
 21. Lochmajer, Małgorzata. 2015. “Poziom empatii i wykształcenia jako czynniki moderujące syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek onkologicznych.” Medycyna Paliatywna 7 no. 4:268-75. [Google Scholar]
 22. Lu, Hong et al. 2007. “A model of job satisfaction of nurses: A reflection of nurses’ working lives in Mainland China.” J Adv Nurs. 58 no. 5:468-79. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04233.x. [Google Scholar]
 23. Łopatkiewicz, Aleksandra and Barbara Sypniewska. 2019. “Zespół wypalenia zawodowego i satysfakcja z pracy wśród pielęgniarek psychiatrycznych.” Nauki Ekonomiczne 29:165-78. [Google Scholar]
 24. Madathill, Renee et al. 2014. “Burnout in psychiatric nursing: examining the interplay of autonomy, leadership style, and depressive symptoms.” Arch Psychiatr Nurs 28 no. 3:160-66. Doi: 10.1016/i.apnu.2014.01.002. [Google Scholar]
 25. Majchrowska, Gabriela and Kamil Tomkiewicz. 2015. “Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki: wyniki badań pielęgniarek z SOR ZZOZ Cieszyn.” Pielęgniarstwo Polskie 3 no. 57:267-72. [Google Scholar]
 26. Mańkowska, Beata. 2016. “Wypalenie zawodowe. Źródła, mechanizmy, zapobieganie.” Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmoni, 151-56. [Google Scholar]
 27. Marcysiak Małgorzata et al. 2016. “Zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród pielęgniarek pracujących z terminalnie chorymi.” Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej 1 no. 1:28-37. [Google Scholar]
 28. Markiewicz, Renata and Agnieszka Markiewicz. 2015a. “Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek i pielęgniarzy (Occupational burnout syndrome in nurses and male nurses).” Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny 7 no. 4:181-88. [Google Scholar]
 29. Markiewicz, Renata and Agnieszka Markiewicz. 2015b. “Ocena wypalenia zawodowego pielęgniarek i pielęgniarzy w dwóch ośrodkach stacjonarnego leczenia psychiatrycznego (Evaluation of the occupational burnout syndrome in nurses and male nurses in two inpatient psychiatric centres).” Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny 7 no. 4:189-200. [Google Scholar]
 30. Nowakowska, Iwona and Renata Rasińska. 2014. “Związek wybranych czynników socjogeograficznych z wypaleniem zawodowym wśród pielęgniarek.” Pielęgniarstwo Polskie 1 no. 51:26-33. [Google Scholar]
 31. Rambur, Betty et al. 2005. “Education as a determinant of career retention and job satisfaction among registered nurses.” J Nurs Scholarsh 37 no. 2:185-92. Doi: 10.1111/j.1547-5069.2005.00031.x. [Google Scholar]
 32. Rezmerska, Leokadia et al. 2016. “Specyfika pracy a wypalenie zawodowe w opinii pielęgniarek.” Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu 1:265-75. Doi: 10.21784/IwP.2016.001. [Google Scholar]
 33. Sęk, Helena. 2005. Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 34. Sęk, Helena. 2009. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 35. Sowińska Katarzyna et al. 2012. “Wypalenie zawodowe i satysfakcja zawodowa w opinii pielęgniarek.” Problemy Pielęgniarstwa 3 no. 20:361-68. [Google Scholar]
 36. Stępień, Marta and Małgorzata Szmigiel. 2017. “Stres personelu pielęgniarskiego związany z pracą na oddziałach pediatrycznych.” Pielęgniarstwo Polskie 1 no. 63:62-68. [Google Scholar]
 37. Świętochowski, Waldemar. 2011. “Wypalenie zawodowe nauczycieli akademickich i nauczycieli szkoły średniej – analiza porównawcza.” Medycyna Pracy 62, no. 2: 133-43. [Google Scholar]
 38. Sveinsdottir, Herdis et al. 2006. “Occupational stress, job satisfaction and working environment among Icelandic nurses: a cross – sectional questionnaire survey.” Int J Nurs Stud 43 no. 7:875-89. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2005.11.002. [Google Scholar]
 39. Tomaszewska, Monika et al. 2008. “Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek – potrzeby a rzeczywistość.” Problemy Pielęgniarstwa 16 no. 1-2:40-47. [Google Scholar]
 40. Tucholska, Stanisława. 2001. “Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju.” Przegląd Psychologiczny 44 no. 3:201-317. [Google Scholar]
 41. Wang, Jing et al. 2020. “Burnout syndrome in healthcare professionals who care for patients with prolonged disorders of consciousness: A cross-sectional survey.” BMC Health Services Research 20, article number 841. Doi: 10.1186/s12913-020-05694-5. [Google Scholar]
 42. Wang, Shanshan et al. 2015. “Nurse burnout: personal and environ-mental factors as predictors.” Int J Nurs Pract 21 no. 1:78-86. Doi: 10.1111/ijn.12216. [Google Scholar]
 43. Wieder-Huszla Sylwia et. al. 2016. “Wypalenie zawodowe wśród personelu pielęgniarskiego.” Family Medicine & Primary Care Review 1:63-68. [Google Scholar]
 44. Wilczek-Rużyczka, Ewa. 2014. Wypalenie zawodowe pracowników medycznych. Warszawa: Wolters Kluwer Business. [Google Scholar]
 45. Wilczek-Rużyczka, Ewa and Iwona Zaczyk. 2015. “Wypalenie zawodowe polskich pielęgniarek – metaanaliza badań.” Hygeia Public Health 50 no. 1:9-13. [Google Scholar]
 46. Wilczek-Rużyczka, Ewa et. al. 2019. “Stres zawodowy a wypalenie zawodowe u pielęgniarek.” Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 25 no. 1:33-39. Doi: 10.264444/monz/104585. [Google Scholar]
 47. Wojciechowska, Klaudia and Dominik Krzyżanowski. 2011. “Wpływ warunków pracy na poziom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek operacyjnych.” Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 1 no. 3:235-44. ISSN 2082-9876. [Google Scholar]
 48. Van Bogaert, Peter et al. 2010. “Impacts of unit-level nurse practice environment and burnout on nurse-reported outcomes: a multilevel modeling approach.” J Clin Nurs 19 no. 11-12:1664-674. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.03128.x. [Google Scholar]
 49. Zarea, Kourosh et al. 2012. “Facing the challenges and building solutions in clinical psychiatric nursing in Iran: a qualitative study.” Issues Ment Health Nurs. 33 no. 10:697-706. Doi: 10.3109/01612840.2012.698371. [Google Scholar]
 50. Zbyrad, Teresa. 2017. “Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych.” Annales Universitatis Maraie Curie Skłodowska Lublin 4:87-104. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)