Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Natura prawna aktu celebracji Mszy Świętej

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5819  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

Praca ma na celu pokazanie relacji, jaka zachodzi pomiędzy władzą kościelną a celebrowaniem Eucharystii. Warto podkreślić, że takie pojęcia jak potestas, auctoritas czy iurisdictio są wciąż we wczesnym stadium rozwoju badań, a nieodłącznie wiążą się z misją głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów oraz stanowią specyficzne dziedzictwo doktryny prawnej Kościoła, od którego trudno się odcinać chcąc opisywać na sposób kanoniczny zagadnienie celebracji sakramentu Eucharystii. Ponadto kanoniczne pojęcia takie jak przywiej, uprawnienie, upoważnienie czy obowiązek umożliwiają lepsze zrozumienie natury władzy niezbędnej do sprawowania Mszy św.

Bibliografia

 1. Bejda, Henryk. 2020. Msze Święte gregoriańskie i wieczyste. Kraków: Rafael. [Google Scholar]
 2. d’Ors, Alvaro. 1973. Autoridad y potestad. Escritos varios sobre el derecho en crisis. Roma–Madrid: CSIC. [Google Scholar]
 3. Dzierżoń, Ginter. 2002. Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 4. Dzierżoń, Ginter. 2012. “Natura przywilejów osobowych i rzeczowych (Kan. 78 §§ 1-3 KPK).” Seminare 31, no. 1:25-33. [Google Scholar]
 5. Gałkowski, Tomasz. 2013. “Teologia prawa.” Prawo 56, no. 2:105-25. [Google Scholar]
 6. Garroté Bernabé, Luis J. 1999. “Existencia y ejercicio de la potestad de jurisdicción del obispo en los siete primeros siglos.” Cuadernos doctorales 16:258-318. [Google Scholar]
 7. Iniesta, Belda J. 2015. “La iurisdictio episcopalis entre el Imperio y la Christianitas: aproximación histórico-canónica a la aparición de la potestas sacra.” Ius Romanum 2:1-27. [Google Scholar]
 8. Janczewski, Zbigniew. 2006. “Binacja i trynacja Mszy świętej w koncelebrze w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego.” Roczniki Nauk Prawnych 16, no. 1:285-300. [Google Scholar]
 9. Janczewski, Zbigniew. 2007. “Facultas ad confessiones jako akt powierzenia kapłanowi misji sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w Kościele katolickim.” Annales Canonici 3:101-20. [Google Scholar]
 10. Janczewski, Zbigniew. 2011. Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdrowienia i święceń w porządku prawnym kościoła katolickiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 11. Kodzia, Jarosław. 2013. “Obowiązek sprawowania Mszy Świętej oraz jej częstotliwość: Kan. 904-905 KPK.” Colloquia Theologica Ottoniana 2:147-64. [Google Scholar]
 12. Kołodziej, Marcin. 2019. Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego. Wrocław: Poligrafia Salezjańska. [Google Scholar]
 13. Kowalczyk, Kacper, i Justyna Kuska. 2023. “Hieronim św.” https://sdm.upjp2.edu.pl/ludzie/hieronim-sw [accessed: 01.08.2023]. [Google Scholar]
 14. Krawczyk, Władysław. 1980. “Rola misji kanonicznej w realizacji prezbiterium diecezjalnego.” Prawo Kanoniczne 23, no. 3-4:3-9. [Google Scholar]
 15. Lewandowski, Paweł. 2017. “The Notion of Decent Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law.” Roczniki Nauk Prawnych [English Online Version] 27, no. 2:131-47. https://doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-8en [Google Scholar]
 16. Lewandowski, Paweł. 2019. Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. http://hdl.handle.net/20.500.12153/1938 [Google Scholar]
 17. Lewandowski, Paweł. 2020. “Prohibition of Business or Trade by the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law. An Outline.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XIII, no. 2:393-403. https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.2-30 [Google Scholar]
 18. Lewandowski, Paweł. 2021. “The Obligation to Lead a Holy Life for Those Dispensed from Celibacy.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 16, no. 2:181-91. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10 [Google Scholar]
 19. Lewandowski, Paweł. 2022. “Wezwanie duchownych do prostoty życia według ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce.” W „Bądź mężny i mocny”. Materiały z konferencji i uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Mirosławowi Sitarzowi, edited by Agnieszka Romanko, and Paweł Lewandowski, 27-36. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/3468 [Google Scholar]
 20. Litewski, Wiesław. 1998. Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego. Kraków: UNIVERSITAS Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac. [Google Scholar]
 21. Mazur, Karolina. 2021. “Obowiązek zaradzania potrzebom Kościoła w zakresie sprawowania kultu Bożego (kan. 222 § 1 KPK).” Annales Canonici 16, no. 2:91-108. https://doi.org/10.15633/acan.3831 [Google Scholar]
 22. Pastuszko. Marian. 1994. “Szafarstwo Najświętszej Eucharystii (kanony 897-911).” Prawo Kanoniczne 37, no. 1-2:73-161. [Google Scholar]
 23. Pérez Marín, Moisés. 2018. “Obowiązek duchownych dążenia do świętości.” In Obowiązki i prawa duchownych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, edited by Marek Saj, 95-126. Kraków: Wydawnictwo «scriptum». [Google Scholar]
 24. Sitarz, Mirosław. 2006. “Obowiązek odprawiania Mszy świętej «pro populo».” In Eucharistia fons vitae – współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, edited by Stanisław Tymosz, 99-112. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 25. Skonieczny, Piotr. 2013. “Potestas sacra według Klausa Mörsdorfa – założenia teologiczne, struktura, sposób przekazywania i charakter.” Annales Canonici 9:17-38. https://doi.org/10.15633/acan.602 [Google Scholar]
 26. Skonieczny, Piotr. 2017. “Kanoniczna koncepcja czynności prawnej. Wprowadzenie dla prawników świeckich.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 81, no. 1:65-81. [Google Scholar]
 27. Sobański, Remigiusz. 1987. “W sprawie zasady formalnej prawa kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 30, no. 1-2:3-30. [Google Scholar]
 28. Stickler, Alfonso M. 2018 “La bipartición de la potestad eclesiástica en su perspectiva histórica.” Ius Canonicum 15:45-75. https://doi.org/10.15581/016.15.20560 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.