Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 7 (2023)

Artykuły

O alternatywnej praworządności

  • Mariusz Muszyński
Opublikowane: 10.10.2023

Abstrakt

Tekst omawia problem praworządności w Polsce rozumianej jako poszanowanie prawa. Nie są to jednak rozważania teoretyczne. Nie chodzi w nim też o kwestie rzekomych nieprawidłowości przy reformie sądownictwa w Polsce. Przeciwnie, celem opracowania jest wskazanie, jak na bazie konfliktu o kierunek reform, niektóre organy, tak krajowe, jak i międzynarodowe, broniące pozornie właśnie praworządności, przekraczają swoje kompetencje, czego skutkiem jest szereg naruszeń obowiązującego porządku prawnego na poziomie konstytucyjnym. I właśnie te działania są niepraworządne, a co więcej burzą istniejące konstrukcje systemowe.

Przedmiotem analizy jest kilka wybranych przykładów z praktyki lat 2015–2023, tj.: tzw. problem dublerów w TK, rzekoma nielegalność Krajowej Rady Sądownictwa, sędziowskie roszczenia o możliwość „bezpośredniego stosowania” wyroków TSUE, etykieta tzw. sędziów unijnych, próby podważania wyborów prezydenckich i parlamentarnych (2019) na podstawie orzeczeń trybunałów międzynarodowych, sprawa tzw. przywrócenia do pełnienia urzędu Pierwszego Prezesa SN, czy kwestia konstytucyjności ratyfikacji decyzji Rady o zasobach finansowych.

Bibliografia

  1. Callies Ch., Ruffert M., EUV/AEUV, Munchen 2016. [Google Scholar]
  2. Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Komentarz do prawa o ustroju sądów i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002. [Google Scholar]
  3. Ereciński T., Rola rady sądownictwa w państwie demokratycznym, Przegląd Sądowy 1994, nr 5. [Google Scholar]
  4. Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4. [Google Scholar]
  5. Krzysztofik E., Europejski charakter sądu krajowego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2022, nr 6. [Google Scholar]
  6. Muszyński M., Pytanie prejudycjalne jako instrument wykładni prawa UE: istota, granice i możliwości kontroli, Prokuratura i Prawo 2020, nr 7–8. [Google Scholar]
  7. Muszyński M., Bezpośrednie stosowanie umowy międzynarodowej przez sądy w świetle Konstytucji RP, Prokuratura i Prawo 2023, nr 4. [Google Scholar]
  8. Muszyński M., Dialog Trybunału Konstytucyjnego RP i Trybunału Sprawiedliwości UE. Prokuratura i Prawo 2022, nr 7–8. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.