Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 5 (2023)

Artykuły

Trybunał Koronny: szlachecki sąd najwyższy

 • Robert Kucharski
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.5683  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.08.2023

Abstrakt

Utworzenie sądu najwyższego w okresie Pierwszej Rzeczypospolitej, jakim był Trybunał Koronny, było istotnym krokiem na drodze modernizacji ustroju wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzenie do procedury sądowej instytucji apelacji i innych pokrewnych instytucji umożliwiających odwołanie się od wyroku wiązało się z naturalnym w takim stanie rzeczy ograniczeniem prerogatyw monarszych. Król jako suweren wydawał zawsze wyrok ostateczny, od którego żadne odwołanie nie przysługiwało. Potrzeba rozpatrzenia odwołania od orzeczenia zapadłego w pierwszej instancji spowodowała konieczność utworzenia najwyższego organu sądowego. Trybunał Koronny zapisał wspaniałą kartę w historii polskiego sądownictwa, bazując na oryginalnych i interesujących rozwiązaniach natury prawnej i praktycznej. Niniejsze opracowanie przybliży genezę, funkcjonowanie i wpływ Trybunału Koronnego na rozwój i funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Szlacheckiej w okresie od XVI do XVIII wieku.

Bibliografia

 1. Borucki M., Temida Staropolska, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 2. Górnicki Ł., Rozmowa Polaka z Włochem, Pisma, t.1, Warszawa 1961. [Google Scholar]
 3. Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1970. [Google Scholar]
 4. Koźmian K., Pamiętniki, Poznań 1858. [Google Scholar]
 5. Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001. [Google Scholar]
 6. Matuszak T., Piotrków Trybunalski – Trybunał Koronny, Centrum In-formacji Turystycznej, druk informacyjny. [Google Scholar]
 7. Matuszewicz M., Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1876. [Google Scholar]
 8. Matuszewicz M., Pamiętniki, Warszawa 1876. [Google Scholar]
 9. Ochodzki J. D., Pamiętniki, Wilno 1857. [Google Scholar]
 10. Sikora R., Husaria. Duma polskiego oręża, Kraków 2019. [Google Scholar]
 11. Volumina Legum, t. 2, Petersburg 1859. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.