Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 49 (2022)

Sympozjum

Orientalna wizja józefologiczna i jej wpływ na pobożność Kościoła rzymskiego

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2022.179-190  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.12.2022

Abstrakt

W niniejszym artykule w syntetyczny sposób ukazana została wschodnia wizja pobożnościowa związana z kultem św. Józefa. Prezentacja przykładów literatury apokryficznej oraz tekstów patrystycznych wraz z liturgicznymi elementami dotyczącymi osoby opiekuna Świętej Rodziny pozwoliły zarysować orientalną józefologię. Na tle tradycji łacińskiej jawi się ona jako uboga. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wschodnie możemy zaobserwować w kulcie św. Józefa w Kościele zachodnim. Wystarczy tu wspomnieć chociażby zakorzeniony w świadomości i kulturze obraz św. Józefa jako starca, a także elementy pobożnościowe takie jak Akatyst ku czci św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy oraz ikoniczne wizerunki świętego.

Bibliografia

 1. Dusserre J., Les origines de la devotion a saint Joseph, „Cahiers de Joséphologie” 1 (1953), s. 1-86. [Google Scholar]
 2. Ephrem, Commentaire de l’Évangile concordant, version arménienne, L. Leloir (ed.), CSCO 145, Leuven 1954. [Google Scholar]
 3. Filas F.L., Joseph, St., NCE2, vol. 7, s. 1037-1041. [Google Scholar]
 4. Galanciak D., Kult św. Józefa na podstawie współczesnych modlitewników, „Sympozjum” 25 (2021) 1/40, s. 185-210 [Google Scholar]
 5. Giamberardini G., San Giuseppe nella tradizione Copta, Cairo 1966. [Google Scholar]
 6. Górny G., Renesans ikony, „Niedziela” (2017) 8, s. 35. [Google Scholar]
 7. Hope J.E., Transformation of the Image of St Jospeh in Early Modern Art, t. 1, (PhD Thesis) Birmingham 2011, s. 8-13. [Google Scholar]
 8. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. Część pierwsza: homilie 1-40, tł. J. Krystyniacki; red. A. Baron, E. Buszewicz, Kraków 2002. [Google Scholar]
 9. Kaczmarek T., Św. Józef w nauczaniu ojców Kościoła – Idee przewodnie, „Studia Włocławskie” 1 (1998), s. 61-70. [Google Scholar]
 10. Legenda o Józefie Cieśli, tł. T. Hergesel, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, Ewangelie apokryficzne, red. M. Starowieyski, Kraków 2017, s. 559-578. [Google Scholar]
 11. Ortiz de Urbina I., San Giuseppe nella patrologia siriaca, w: San Giuseppe nei primi quindici secoli della Chiesa: atti del Primo Simposio internazionale celebrato nel centenario della proclamazione di S. Giuseppe a patrono della Chiesa universale, Roma, 29 novembre – 6 dicembre 1970, Roma 1971, s. 150-160. [Google Scholar]
 12. Ortiz Valdivielso P., Un nuevo fragmento siríaco del Comentario de S. Efrén al Diatésaron, „Studia Papyrologica” 5 (1966), s. 7-17. [Google Scholar]
 13. Paweł VI, Przemówienie z dn. 19 marca 1969 r., Insegnamenti, t. VII, Città del Vaticano 1969. [Google Scholar]
 14. Penitencjaria Apostolska, Dekret Prot. N. 866/20/I, https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_pl.html (31.01.2022). [Google Scholar]
 15. Potoczny M.R., Kult św. Józefa Cieśli w liturgiach Kościołów Wschodnich, w: Studia liturgiczne 12. Święty Józef w liturgii Kościoła i w pobożności ludowej, red. W. Pałęcki, A. Megger, Lublin 2016, s. 137–152. [Google Scholar]
 16. Potoczny M.R., Rodziny liturgiczne chrześcijańskiego Wschodu – panorama, „Teologia i Człowiek” 25/1 (2014), s. 165-185. [Google Scholar]
 17. Rozynkowski W., Z dziejów kultu św. Jóżefa, „Kaliskie Studia Teologiczne” (2005) 4, s. 111-124. [Google Scholar]
 18. Sa Giuseppe nell’iconografia: le peculiarità della tradizione orientale, http://www.sentiericona.it/public/icone/?p=12539 (21.01.2022). [Google Scholar]
 19. Straszewicz M., Józef Oblubieniec, w: EK 8, k. 125–127. [Google Scholar]
 20. Toniolo E.M., Akathistos, w: E.G. Farrugia (ed.), Dizionario enciclopedico dell’Oriente Cristiano, Roma 2000, s. 21-22. [Google Scholar]
 21. Vona C., Omelie mariologiche di San Giacomo di Sarug, Roma 1953. [Google Scholar]
 22. Washut K., St. Joseph in the East, https://www.newliturgicalmovement.org/2015/03/st-joseph-in-east.html#.YfUVgC_USZw (28.01.2022). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.