Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 133 (2020): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność firmy Organmistrzowskiej P. B. Voelkner w Poznaniu

  • Adam Konrad Bigosiński
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.133.179-212  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Mimo wielu dotychczasowych publikacji dotyczących działalności zakładu organmistrzowskiego Paula Voelknera temat nadal nie został wyczerpany. Dzięki coraz szerszym badaniom źródłowym wychodzą coraz to nowe fakty dotyczące nie tylko wybudowanych przez niego instrumentów, ale też o samym organmistrzu.
Niniejszy artykuł ma na celu prezentację nowych faktów z życia Paula Voelknera a także zaprezentowanie części jego działalności w Poznaniu w wymiarze postawionych przez niego instrumentów. Zagadnienie to jest o tyle interesujące, gdyż właśnie w tym mieście Voelkner zbudował swoje największe organy.

Bibliografia

Brylla W. J., Organmistrz Paul Voelkner z Bydgoszczy – przyczynki do monografii firmy, Organy i muzyka organowa, t. VII, Gdańsk 1988; Voelkner, Lexikon norddeutscher Orgelbauer, t. III: Sachsen-Anhalt und Umgebung, pod red. U. Pape i W. Hackel, Berlin 2015.
Czacharowski L., Katalog organmistrzów poznańskich i ich prac od XVI wieku do 1945 roku; Kronika Miasta Poznania, 2/2010, Poznań 2010, s. 56–67;
Niebudująca historia papierowej piszczałki, Ruch Muzyczny nr 3/1988;
Organy poznańskie w świetle badań źródłowych (XIV w. – 1945 r.). Obszar śródmiejski, Kronika miasta Poznania. Władze miejskie, nr 1/1999.
Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von 1333 bis 1944. Bd. 2.2, Von Johann Preuß bis E. Kemper & Sohn, Lübeck-Bartenstein, red. W. Renkewitz, J. Janca, H. Fischer, Köln 2015.
Jakimowicz T. red., Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, Poznań 2005.
Janca J., Uzupełnienie do artykułu W. J. Brylli pt. „Organmistrz Paul Voelkner z Bydgoszczy”, Organy i muzyka organowa VIII, Gdańsk 1991;
O działalności organmistrzowskiej rodziny Goeblów w setną rocznicę założenia firmy, Organy i muzyka organowa, t. IX, Gdańsk 1994.
Kiec O., Protestantyzm w Poznańskiem 1815–1981, Warszawa 2001.
Kołodziej M., Bydgoski okres działalności organmistrza Paula Voelknera, Organy i ludzie: młoda organologia Polska, pod red. M Trzaskalik-Wyrwa, Warszawa 2015.
Lexikon süddeustscher Orgelbauer (Taschenbücher zur Musikwissenschaft), pod red. H. Fischera i T. Wohnhaasa, Wilhelmshaven 1994.
Musialik J., Bydgoska wytwórnia fisharmonii M. Wybrański i S-ka, Polski Rocznik Muzykologiczny, t. XV, Warszawa 2017.
Ostrowska-Kębłowska Z., Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780–1880, Poznań 2009.
Prasał A., Szczegóły konstrukcyjne organów Paula Voelknera na przykładzie unikalnego katalogu firmowego z 1900 r., Folia Organolica, nr 1, Opole 2018.
Skuratowicz J., Architektura Poznania 1890–1918, Poznań 1991.

Downloads

Download data is not yet available.