Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 130 (2018): Nasza Przeszłość

Artykuły

Ikonografia krakowskiej monstrancji fundacji Anny Ostrowskiej, jako środek przekazu duchowości Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

 • Rafał Maria Antoszczuk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2018.130.115-126  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2018

Abstrakt

Autor w artykule wskazuje na wartość ufundowanej u początku Zgromadzenia Sióstr Sercanek monstrancji, której wszystkie detale dekoracyjne i ornamenty mają swoje źródło w prawodawstwie Zgromadzenia. Dzięki wspomnianej rzeczywistości monstrancja stała się graficznym przekaźnikiem duchowości, mówiąc o oddawaniu chwały Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, o zakorzenieniu życia sióstr sercanek w Ewangelii oraz o czerpaniu przykładu życia od świętych, których za wzór siostrom postawili założyciele Zgromadzenia: św. Józef Sebastian Pelczar oraz bł. Klara Ludwika Szczęsna. Dzięki przeprowadzonym badaniom szczegółowym, autor oprócz wyjaśnienia przekazu ikonograficznego, odkrywa przed czytelnikiem fakt materiału, jaki został użyty do jej zrobienia oraz pracowni, w której monstrancja została wykonana.

Bibliografia

 1. Chmielewski M., Duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, Kraków 2002, s. 226-232. [Google Scholar]
 2. Gradowski M., Znaki na srebrze, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 3. Historia kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, http://www.sercanki.org.pl /historia.html, [dostęp: 23.05.2018]. [Google Scholar]
 4. Kasperkiewicz K. SłNSJ, Z otwartym sercem ku Bogu, Kraków 2003. [Google Scholar]
 5. Konstytucje Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, Kraków 1984. [Google Scholar]
 6. Król L., Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, Włocławek 2012. [Google Scholar]
 7. Liszka P., Charyzmatyczna moc życia zakonnego, Wrocław 1996. [Google Scholar]
 8. Marecki J., Matka Klara Szczęsna na tle swojej epoki ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, w: Błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna. Apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia, red. S. Jadwiga [Google Scholar]
 9. Monika Kupczewska SłNSJ, Kraków 2016, s. 21-41. [Google Scholar]
 10. Modlitewnik Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, Kraków 1994. [Google Scholar]
 11. „Monstrancja”, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 18, Warszawa 2003, s. 67. [Google Scholar]
 12. Myśliński M., Fusiery, partacze, przeszkodnicy… Dzieła złotnicze mosiężników krakowskich jako przykład konwergencji dwóch profesji rzemiosła artystycznego w XIX wieku, w: „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 3(2015). [Google Scholar]
 13. Myśliński M., Złotnicy, jubilerzy, mosiężnicy i rzemieślnicy pokrewnych profesji w dokumentach Urzędu Probierczego w Krakowie (1919-1944), w: „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 1(2015). [Google Scholar]
 14. Nadolski B. TChr, Leksykon Liturgii, Poznań 2006. [Google Scholar]
 15. Niezgoda C. OFMConv, Błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna, Kraków 2015. [Google Scholar]
 16. Panuś K., Matka Klara Ludwika Szczęsna, Kraków 2007. [Google Scholar]
 17. Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, http://www.fzs.info.pl/ dokumenty/reg.pdf, [dostęp: 22.05.2018]. [Google Scholar]
 18. Sankowska M. F. SłNSJ, Wszystko dla Serca Jezusowego, Kraków 1995. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.