Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 108 (2007): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Krzysztof Rafał Prokop, Pasterze i rządcy diecezji mińskiej, pińskiej i drohiczyńskiej, Drohiczyn 2006

  • Roman Kawecki
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.108.395-404  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2007

Bibliografia

  1. Kaczmarski H. J., Biskupi polscy XX wieku: wykaz chronologiczny biskupów polskich żyjących w dwudziestym stuleciu oraz wykaz miejsc ich święceń biskupich wraz z nazwiskami konsekratorów głównych, „Saeculum Christianum”, 2000, nr 1, s. 251-259. [Google Scholar]
  2. Prokop K. R., Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego w., Biały Dunajec-Ostróg 2003. [Google Scholar]
  3. Prokop K. R., Linie sukcesji apostolskiej biskupów Pomorza Zachodniego w okresie po drugiej wojnie światowej 200), „Przegląd Zachodniopomorski”, 2001, z. 3, s. 139-148. [Google Scholar]
  4. Różański M., Sukcesja apostolska biskupów łódzkich, „Łódzkie Studia Teologiczne”, t. 11/12, 2002/2003, s. 169-175. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.