Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 114 (2010): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Ks. S. Kołodziej, „Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec ruchu ludowego”, Tarnów 2009

  • Stanisław Kołodziej
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2010.114.375-381  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2010

Bibliografia

  1. Borkowski J., Witos a Polska, Chicago 1992. [Google Scholar]
  2. Kołodziej S., Parafia Odporyszów, Tuchów 1995. [Google Scholar]
  3. Krzyżanowski J., Mądrej głowie dość dwie słowie, t. 2, Warszawa 1975. [Google Scholar]
  4. Zwoliński A., Starsi Bracia, Kraków 1994. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.