Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 123 (2015): Nasza Przeszłość

Recenzje

Piotr Mazur, Poczet chełmski obrządku łacińskiego

 • Roman Kawecki
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2015.123.303-308  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2015

Abstrakt

.

Bibliografia

 1. Bardach J., B. Leśnodorski. M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 2. Kawecki R., W sprawie rzekomej nominacji biskupa Tomasza Leżeńskiego na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, „Nasza Przeszłość”, t. 106, 2006, s. 313-322. [Google Scholar]
 3. Prokop K.R., Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000. [Google Scholar]
 4. Prokop K.R., Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego, Biały Dunajec-Ostróg 2010. [Google Scholar]
 5. Prokop K.R., Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego XIV-XVIII w. Szkice biograficzne, Biały Dunajec-Ostróg 2003. [Google Scholar]
 6. Prokop K.R., Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczypospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998. [Google Scholar]
 7. Prokop K.R., Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2 poł. XIII-1 poł. XVI w.), Kraków 2002. [Google Scholar]
 8. Prokop K.R., Biskupi zachodniopomorscy (X-XX w.), Koszalin 2003; Tenże, Pasterze i rządcy diecezji mińskiej, pińskiej i drohiczyńskiej, Drohiczyn 2006. [Google Scholar]
 9. Prokop K.R., Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999. [Google Scholar]
 10. Prokop K.R., Polscy biskupi franciszkańscy, Kraków 2003. [Google Scholar]
 11. Prokop K.R., Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec-Ostróg 2001. [Google Scholar]
 12. Śmigiel K., Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Poznań 2002. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.