Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 109 (2008): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Początki zainteresowania się kwestią mariawicką przez władze kościelne diecezji płockiej w świetle nowo poznanego dokumentu

  • Artur Górecki
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2008.109.325-333  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2008

Abstrakt

W artykule zaprezentowano dokument z 13 lutego 1903 r. skierowany do Sądu Biskupiego Diecezji Płockiej przez ks. infułata Piotr Borniński (1862-1936), prokuratora do spraw finansów, wiary i obyczajów. Jest to dokument szczególnie istotny dla zbadania początków oficjalnego zainteresowania sprawą mariawitów przez władze diecezji płockiej. W chwili, gdy pisany był ten list mariawici działali w kilku diecezjach Królestwa Polskiego już od pewnego czasu (1893 r.). Ich praca, choć prowadzona być może przy wiedzy i nawet pewnym ogólnym przyzwoleniu niektórych hierarchów, nie miała charakteru oficjalnego.

Bibliografia

  1. Borniński P., Błędy fałszywej nauki głoszonej przez kapłanów zowiących się Maryawitami, „Przegląd Katolicki” 1906, nr 8. [Google Scholar]
  2. Górecki A., Konteksty herezji. Spo¬łeczne podłoże rozwoju mariawityzmu, „Przegląd Powszechny” 2004, nr 1, s. 86-100. [Google Scholar]
  3. Górecki A., Szkic o mariawityzmie, „Przegląd Powszechny” 2002, nr 4, s. 55-66. [Google Scholar]
  4. Grzybowski M., Borniński, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, t. 5., Warszawa 1983. [Google Scholar]
  5. Jabłońska-Deptuła E., Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński kapucyn (1829-1916), Warszawa 1986. [Google Scholar]
  6. Mazurek M., Wójcik M., Honorackie zgromadzenia bez habitów w latach 1874-1914 w Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim, w: Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i początku XX wieku, Lublin 1976. [Google Scholar]
  7. Różyk W., „Objawienia ” Marii Franciszki Kozłowskiej według rękopisu z archiwum watykańskiego. Studium teologiczne, Świdnica 2006. [Google Scholar]
  8. Warchoł E., Proces wydzielania się Związku Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania z doktrynalnych i organizacyjnych ram Kościoła, Sandomierz 2003. [Google Scholar]
  9. Werner M., O. Honorat Koźmiński, kapucyn 1829-1916, Poznań 1972. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.