Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Tło społeczno-polityczne nauczania św. J.S. Pelczara

 • Stanisław Adamiak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.125.219-229  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2016

Abstrakt

W artykule wyjaśniono, w jaki sposób nauczanie św. Józefa Sebastiana Pelczara, zwłaszcza w dziedzinie życia społecznego, a także w odniesieniu do kwestii politycznych i gospodarczych, było w dużej mierze pod wpływem atmosfery politycznej epoki oraz wydarzeń, takich jak koniec państwa kościelnego, Komuny Paryskiej oraz ogólnym wzrostem socjalizmu, antyklerykalizmu i Masonerii. Józef Stefan Pelczar starał się znaleźć odpowiednie odpowiedzi na te zagrożenia dla kościoła, zwłaszcza poprzez promowanie różnych organizacji katolickich.

Bibliografia

 1. Banach A. K., Problematyka społeczna w „Listach pasterskich” bp. J. S. Pel- czara, [w:] Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. A. Kubiś, J. Wołczański, „Studia do dziejów Wydziału Teologicznego UJ”, t. XVII, Kraków 2005, s. 365-373. [Google Scholar]
 2. Biskup Pelczar. Materiały z sesji naukowej poświęconej życiu i działalności Sługi Bożego J. S. Pelczara. Kraków, 21 III 1975, red. B. Przybyszewski, K. M. Kasperkiewicz, Rzym 1975. [Google Scholar]
 3. Kasperkiewicz K. M., Sługa Boży J. S. Pelczar biskup przemyski, Rzym 1972. [Google Scholar]
 4. Majka J., Myśl i działalność społeczna biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, [w:] Biskup Pelczar. Materiały z sesji naukowej poświęconej życiu i działalności Sługi Bożego J. S. Pelczara. Kraków, 21 III 1975, red. B. Przybyszewski, K. M. Kasperkiewicz, Rzym 1975, s. 20-31. [Google Scholar]
 5. Martina G., Aspetti dell'anticlericalismo in Europa nell'Otto e Novecento, Roma 1995. [Google Scholar]
 6. Martina G., Pio IX (1846-1850), t. I, Roma 1974. [Google Scholar]
 7. Pelczar J. S., Zarys dziejów miłosierdzia w Kościele katolickim, Przemyśl 1915. [Google Scholar]
 8. Pelczar J. S., Masoneria, Krzeszowice 2010. [Google Scholar]
 9. Pelczar J. S., Mój życiorys, [w:] Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. A. Kubiś, J. Wołczański, „Studia do dziejów Wydziału Teologicznego UJ”, t. XVII, Kraków 2005, s. 25-204. [Google Scholar]
 10. Pelczar J. S., Pius IX i jego pontyfikat na tle dziejów Kościoła w XIX wieku, t. I-III, Przemyśl 19082. [Google Scholar]
 11. Pelczar J. S., Prześladowanie Unitów w Chełmszczyźnie i na Podlasiu, Przemyśl 1918. [Google Scholar]
 12. Przybyszewski B., Postać biskupa Pelczara na tle epoki, [w:] Biskup Pelczar. Materiały z sesji naukowej poświęconej życiu i działalności Sługi Bożego [Google Scholar]
 13. J. S. Pelczara. Kraków, 21 III 1975, red. B. Przybyszewski, K. M. Kasperkiewicz, Rzym 1975, s. 11-19. [Google Scholar]
 14. Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. A. Kubiś, J. Wołczański, „Studia do dziejów Wydziału Teologicznego UJ”, t. XVII, Kraków 2005. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.