Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 136 (2021): Nasza Przeszłość

Z Archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość"

Milatyn Nowy 1906-1946. Archidiecezja Lwowska – Dekanat Gliniany. Edycja źródła

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2021.136.225-247  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2021

Bibliografia

 1. Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1878, Leopoli 1878. [Google Scholar]
 2. Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1879, Leopoli 1879. [Google Scholar]
 3. Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1881, Leopoli 1881. [Google Scholar]
 4. Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1882, Leopoli 1882. [Google Scholar]
 5. Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1883, Leopoli 1883. [Google Scholar]
 6. Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1885, Leopoli 1885. [Google Scholar]
 7. Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1906, Leopoli 1906. [Google Scholar]
 8. Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini pro Anno Domini 1924, Leopoli 1924. [Google Scholar]
 9. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej na rok 1939, Częstochowa 1939. [Google Scholar]
 10. Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. Rocznik szósty. 1902, Lwów 1902. [Google Scholar]
 11. Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1926, Leopoli 1926. [Google Scholar]
 12. Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1928, Leopoli 1928. [Google Scholar]
 13. Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1931, Leopoli 1931. [Google Scholar]
 14. Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1933, Leopoli 1933. [Google Scholar]
 15. Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1935, Leopoli 1935. [Google Scholar]
 16. Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1925, Leopoli 1925. [Google Scholar]
 17. Schematimus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Duioecesis Częstochowiensis pro Anno Domini 1930, Częstochoviae 1930. [Google Scholar]
 18. Schematimus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Częstochowiensis pro Anno Domini 1932, Częstochoviae 1932. [Google Scholar]
 19. Schematimus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Częstochowiensis pro Anno Domini 1937, Częstochoviae 1937. [Google Scholar]
 20. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1883. [Google Scholar]
 21. Adamek I., Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich (druga połowa XIX wieku – 1918 rok, Kraków 1999. [Google Scholar]
 22. Brukwicki P., Cudowny Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego w kościele Księży Misjonarzy w Milatynie Nowym, cz. 1, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 1910, nr 4, s. 289–297 (tam obszerna bibliografia) [Google Scholar]
 23. Brukwicki P., Cudowny Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego w kościele Księży Misjonarzy w Milatynie Nowym, cz. 2, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 1911, nr 1, s. 45–52. [Google Scholar]
 24. Brukwicki P., Milatyn Nowy, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 1910, nr 2, s. 100–109. [Google Scholar]
 25. Brukwicki P., Z Milatyna Nowego, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 1911, nr 2, s. 92–93. [Google Scholar]
 26. Chierotti L., Congregazione della Missione [w:] Dizionario degli istituti di perfezione, red. Guerrino Pelliccia e Giancarlo Rocca, vol. 2, Milano 1975, col. 1543–1551 [Google Scholar]
 27. Chorzępa M., Śp. ks. senior Henryk Zapiór, „Roczniki Wincentyńskie” 1991, nr 1–4, s. 88-90; [Google Scholar]
 28. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, opr. L. Grzebień i inni, Kraków 1996. [Google Scholar]
 29. Fejtö F., Józef II, Warszawa 1993 [Google Scholar]
 30. Gugla P., Pierwsze misje ludowe Księży Misjonarzy w Tarnowie, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2015, nr 1, s. 116. [Google Scholar]
 31. Ihnatowicz I, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” T. 7:1962, s. 99–124. [Google Scholar]
 32. Janaczek S., Działalność Księży Misjonarzy Prowincji Krakowskiej 1865–1914, „Nasza Przeszłość” T. 77:1992, s. 202–203. [Google Scholar]
 33. Krętosz J., Józefiński proces budowy kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780–1790), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, T. 29, 1996 s. 41–67. [Google Scholar]
 34. Kubicki P., Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915, Sandomierz 1939. [Google Scholar]
 35. Marecki J., Zakony w Polsce, Kraków 2000. [Google Scholar]
 36. Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651–2001), t. 1, red. S. Rospond, t. 2, red. J. Dukała, Kraków 2001. [Google Scholar]
 37. Nir R., Katalog Archiwum „Naszej Przeszłości”, „Nasza Przeszłość” T. 50: 1978, s. 157-267. [Google Scholar]
 38. Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 39. Nowacki D., Kościół p. w. Świętego Krzyża i dom zakonny (plebania) w Milatynie Nowym [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego (seria: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej), Kraków 1996, s. 65–82. [Google Scholar]
 40. Pielgrzymka włościan polskich do Rzymu, „Niedziela” z 6 IV 1979, s. 9. [Google Scholar]
 41. Rąkowski G., Przewodnik po Ukrainie Zachodniej, cz. 3: Ziemia Lwowska, Pruszków 2007. [Google Scholar]
 42. Schletz A., Ks. Hieronim Feicht, pierwszy duszpasterz Polaków we Wrocławiu na Oporowie (18 III–31 X 1946), „Nasza Przeszłość” T. 33: 1970, s. 216; [Google Scholar]
 43. Szelęgiewicz A., Mokrzycki B., Duchowość Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 44. Szelęgiewicz A., Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś) 1939–1947, Lublin 1984. [Google Scholar]
 45. Szeligiewicz A., Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), red. A. Chruszczewski, K. Dębowska, J. Kłoczowski (seria „Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939–1947”), t. 2, Lublin 1984. [Google Scholar]
 46. Święty Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski, red. W. Osadczy, Lublin-Lwów 2011 (tam bibliografia). [Google Scholar]
 47. Umiński W., Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918–1939, „FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2001, nr 1–2, s. 119. [Google Scholar]
 48. Zapiór H., Na polskim szlaku misyjnym (Księża Misjonarze w Łyskowie k. Słonimia), „Przegląd Krajoznawczy”, 1938, s. 171–176. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.