Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 136 (2021): Nasza Przeszłość

Z Archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość"

Milatyn Nowy 1906-1946. Archidiecezja Lwowska – Dekanat Gliniany. Edycja źródła

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2021.136.225-247  [Google Scholar]
Przesłane: 6 listopada 2021
Opublikowane: 30.12.2021

Bibliografia

Janaczek S., Rospond S., Bibliografia misjonarska. 1651–1988, Kraków 1988, mps.

Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1878, Leopoli 1878.
Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1879, Leopoli 1879.
Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1881, Leopoli 1881.
Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1882, Leopoli 1882.
Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1883, Leopoli 1883.
Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1885, Leopoli 1885.
Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit[us] Lat[ini] pro Anno Domini 1906, Leopoli 1906.
Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini pro Anno Domini 1924, Leopoli 1924.
Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej na rok 1939, Częstochowa 1939.
Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. Rocznik szósty. 1902, Lwów 1902.
Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1926, Leopoli 1926.
Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1928, Leopoli 1928.
Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1931, Leopoli 1931.
Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1933, Leopoli 1933.
Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1935, Leopoli 1935.
Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini. 1925, Leopoli 1925.
Schematimus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Duioecesis Częstochowiensis pro Anno Domini 1930, Częstochoviae 1930.
Schematimus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Częstochowiensis pro Anno Domini 1932, Częstochoviae 1932.
Schematimus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Częstochowiensis pro Anno Domini 1937, Częstochoviae 1937.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1883.

Adamek I., Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich (druga połowa XIX wieku – 1918 rok, Kraków 1999.
Brukwicki P., Cudowny Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego w kościele Księży Misjonarzy w Milatynie Nowym, cz. 1, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 1910, nr 4, s. 289–297 (tam obszerna bibliografia)
Brukwicki P., Cudowny Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego w kościele Księży Misjonarzy w Milatynie Nowym, cz. 2, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 1911, nr 1, s. 45–52.
Brukwicki P., Milatyn Nowy, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 1910, nr 2, s. 100–109.
Brukwicki P., Z Milatyna Nowego, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 1911, nr 2, s. 92–93.
Chierotti L., Congregazione della Missione [w:] Dizionario degli istituti di perfezione, red. Guerrino Pelliccia e Giancarlo Rocca, vol. 2, Milano 1975, col. 1543–1551
Chorzępa M., Śp. ks. senior Henryk Zapiór, „Roczniki Wincentyńskie” 1991, nr 1–4, s. 88-90;
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, opr. L. Grzebień i inni, Kraków 1996.
Fejtö F., Józef II, Warszawa 1993
Gugla P., Pierwsze misje ludowe Księży Misjonarzy w Tarnowie, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2015, nr 1, s. 116.
Ihnatowicz I, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” T. 7:1962, s. 99–124.
Janaczek S., Działalność Księży Misjonarzy Prowincji Krakowskiej 1865–1914, „Nasza Przeszłość” T. 77:1992, s. 202–203.
Krętosz J., Józefiński proces budowy kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780–1790), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, T. 29, 1996 s. 41–67.
Kubicki P., Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915, Sandomierz 1939.
Marecki J., Zakony w Polsce, Kraków 2000.
Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651–2001), t. 1, red. S. Rospond, t. 2, red. J. Dukała, Kraków 2001.
Nir R., Katalog Archiwum „Naszej Przeszłości”, „Nasza Przeszłość” T. 50: 1978, s. 157-267.
Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992.
Nowacki D., Kościół p. w. Świętego Krzyża i dom zakonny (plebania) w Milatynie Nowym [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego (seria: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej), Kraków 1996, s. 65–82.
Pielgrzymka włościan polskich do Rzymu, „Niedziela” z 6 IV 1979, s. 9.
Rąkowski G., Przewodnik po Ukrainie Zachodniej, cz. 3: Ziemia Lwowska, Pruszków 2007.
Schletz A., Ks. Hieronim Feicht, pierwszy duszpasterz Polaków we Wrocławiu na Oporowie (18 III–31 X 1946), „Nasza Przeszłość” T. 33: 1970, s. 216;
Szelęgiewicz A., Mokrzycki B., Duchowość Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, Warszawa 1981.
Szelęgiewicz A., Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś) 1939–1947, Lublin 1984.
Szeligiewicz A., Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), red. A. Chruszczewski, K. Dębowska, J. Kłoczowski (seria „Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939–1947”), t. 2, Lublin 1984.
Święty Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski, red. W. Osadczy, Lublin-Lwów 2011 (tam bibliografia).
Umiński W., Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918–1939, „FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2001, nr 1–2, s. 119.
Zapiór H., Na polskim szlaku misyjnym (Księża Misjonarze w Łyskowie k. Słonimia), „Przegląd Krajoznawczy”, 1938, s. 171–176.

Downloads

Download data is not yet available.