Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 135 (2021): Nasza Przeszłość

Z Archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość"

Wskazówki ks. Alfonsa Schletza CM na temat prowadzenia kroniki parafialnej i funkcjonowaniu archiwum parafialnego. Edycja źródła

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2021.135.309-340  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Bibliografia

 1. Adamska J. I., Biorę życie takim, jakim ono jest. Rzecz o św. Rafale Kalinowskim, Kraków 2003. [Google Scholar]
 2. Alatri M. d’, Bartoszewski G., Koźmiński Wacław [w:] Dizionario degli instituti di perfectione, t. 5, red. G. Pellicia, G. Rocca, Roma 1978, kol. 368–372 [Google Scholar]
 3. Barcik J. S., Błogosławiona Aniela Salawa, Warszawa – Kraków 2015. [Google Scholar]
 4. Bender R., Kalinowski Józef, w: Polski słownik biograficzny, t. 11, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 456–458; [Google Scholar]
 5. Bender R., Powstaniec–zakonnik, Warszawa 1977; [Google Scholar]
 6. Białobok J., Błogosławiona Karolina Kózkówna, Rzeszów 2005. [Google Scholar]
 7. Biedulski Cz., Dzierżoń Jan ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 598–599. [Google Scholar]
 8. Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, red. A. Żurek, Tarnów 2010. [Google Scholar]
 9. Bochnak W., W służbie bogu i ludziom. Sylwetki Ślązaków, Marki–Struga 1989, s. 191–199 [Google Scholar]
 10. Boży architekt. Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn, red. G. Bartoszewski, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 11. Brożek J., Jan Dzierżoń. Studium monograficzne, Opole 1978 [Google Scholar]
 12. Brudzisz M., Szołdrski Władysław Wojciech [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 7, Warszawa 1983, s. 229–233; [Google Scholar]
 13. Czaczkowska E. K., Kardynał Wyszyński, Kraków 2013; [Google Scholar]
 14. Czapliński M., Wycisło J., Kapica (Kapitza) Jan (1866–1930), w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 165–168; [Google Scholar]
 15. Gadacz J. L., Słownik polskich kapucynów, t. 1, Wrocław 1985, s. 611–615 [Google Scholar]
 16. Giergiel T., Jan Wiśniewski, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, s. 698. [Google Scholar]
 17. Jabłońska–Deptuła E., Świadectwo trwania. Błogosławiony Honorat Koźmiński, Niepokalanów 1990 [Google Scholar]
 18. Kronika benedyktynek chełmińskich (1578–1619), Toruń 1926. [Google Scholar]
 19. Kurdybelski J., Biskup Wincenty Urban (1911–1983), Wrocław 2012; [Google Scholar]
 20. Lichniak Z., Owocowanie książkami. Trzydzieści lat Instytutu Wydawniczego Pax, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 21. Litewka A., Pańków Stanisława, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2: 1906–2001, Warszawa 2002, s. 133–135. [Google Scholar]
 22. Mandziuk J., Kapica Jan (Kapitza) 1866–1930), w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 41–43 ; [Google Scholar]
 23. Mandziuk J., Kominek Bolesław, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 113–123; [Google Scholar]
 24. Mandziuk J., Szramek [Schramek] Emil (1887–1942), w: Słownik polskich teologów katolickich w katolickich, t. 7, red. J. Mandziuk, Warszawa 1983, s. 234–241 [Google Scholar]
 25. Micewski A., Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, Paris 1982; [Google Scholar]
 26. Moraczewski A., Bartoszewicz Julian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 325–326. [Google Scholar]
 27. Mordzińska M., Ksiądz Jan Wiśniewski 1876–1943, Radom 1993; J. Fidos, [Google Scholar]
 28. Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, kol. 208–209; [Google Scholar]
 29. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786–1985, t. 1, Tarnów 1999, s. 19–22; [Google Scholar]
 30. Olszewski D., Ksiądz Jan Wiśniewski (1876–1943). Życie i działalność, Kielce 2000; [Google Scholar]
 31. Pater J., Urban Wincenty, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 445–449; [Google Scholar]
 32. Piech S. L., Błogosławiona Karolina Kózka, „Folia Historica Cracoviensia” Vol. 15–16: 2009–2010, s. 189–195 [Google Scholar]
 33. Piech S., Ablewicz Jerzy abp, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981–1993, t. 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 17–25; [Google Scholar]
 34. Polak G., Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999, s. 145. [Google Scholar]
 35. Prejs R., Karolina Kózkówna bł., w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 881; [Google Scholar]
 36. Prokop K. R., Ksiądz Tadeusz Glemma (1895–1958). Profesor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999. [Google Scholar]
 37. Rospond S., Święty Józef Sebastian Pelczar, Kraków 2006. [Google Scholar]
 38. Smoliński M.G., Biskup negocjator. Zygmunt Choromański (1892–1968). Biografia niepolityczna?, Warszawa 2014; [Google Scholar]
 39. Stępień U., Dwa muzea zapełniłem moimi zbiorami. O kolekcjonerstwie ks. Jana Wiśniewskiego (1876–1943), „Zeszyty Sandomierskie” 2014, nr 38, s. 26–31; [Google Scholar]
 40. Swastek J., Kardynał dr Bolesław Kominek jako rządca archidiecezji wrocławskiej (1956–1974), w: Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 338–363 [Google Scholar]
 41. Swastek J., Kominek Bolesław kard., w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 444–446. [Google Scholar]
 42. Swastek J., Urban Wincenty bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 1387–1388. [Google Scholar]
 43. Szramek E., Dzierżoń Jan (1811–1906), w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 165–166 [Google Scholar]
 44. Śliwa T., Pelczar Józef Sebastian (1842–1924) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980, s. 547–550; [Google Scholar]
 45. Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2009, s. 236 (Księga VIII, 11). [Google Scholar]
 46. Świadek wierny. Dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, red. J. Stala, Tarnów 2000; [Google Scholar]
 47. Werner M., O. Honorat Koźmiński 1829–1916, Poznań–Warszawa 1972; [Google Scholar]
 48. Wielki Pasterz Dolnego Śląska Bolesław Kardynał Kominek. Refleksje w 35 rocznicę śmierci metropolity wrocławskiego Bolesława Kardynała Kominka, opr. W. Bochnak, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 49. Wojtczak A., Służebnica Boża Aniela Salawa, w: Polscy święci, red. J. R. Bar, t. 1, Warszawa 1983, s. 147–355 [Google Scholar]
 50. Wójcik S., Biskup Wincenty Urban. Życie i działalność 1911–1983, Wrocław 2001; [Google Scholar]
 51. Wójcik W., Ks. Jan Wiśniewski (1876–1943, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” T. 6:1963, s. 279–294 [Google Scholar]
 52. Wójcik W., Wiśniewski Jan (1876–1943), w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, red. L. Grzebień, t. 7, Warszawa 1983, s. 414–417; [Google Scholar]
 53. Wycisło J., Kapica, Kapitza, Jan ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 654–655. [Google Scholar]
 54. Wycisło J., Ksiadz infułat Jan Kapica – przywodca ludu górnośląskiego, Pszczyna 1995; [Google Scholar]
 55. Wycisło J., Szramek Emil, w: Encyklopedia katolicka, t, 19, Lublin 2013, kol. 126–127. [Google Scholar]
 56. Wysocki J., Choromański Zygmunt, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 236–237. [Google Scholar]
 57. Wysocki W.J., Żurek J., Wyszyński Stefan, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, red. J. Myszor, t. 1, Warszawa 2002, s. 313–317; [Google Scholar]
 58. Zieliński Z., Wyszyński Stefan kard., w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1095–1099. [Google Scholar]
 59. Zwierzychowski M., Szołdrski Władysław Wojciech (1884–1971) [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, Warszawa–Kraków 2012–2013, s. 526– 528. [Google Scholar]
 60. Żurek A. W., Ks. W. Mendrala – w 25 rocznicę śmierci, „Currenda” 1995, nr 3, s. 359–365. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.