Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 135 (2021): Nasza Przeszłość

Z Archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość"

Wskazówki ks. Alfonsa Schletza CM na temat prowadzenia kroniki parafialnej i funkcjonowaniu archiwum parafialnego. Edycja źródła

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2021.135.309-340  [Google Scholar]
Przesłane: 19 maja 2021
Opublikowane: 30.06.2021

Bibliografia

Adamska J. I., Biorę życie takim, jakim ono jest. Rzecz o św. Rafale Kalinowskim, Kraków 2003.
Alatri M. d’, Bartoszewski G., Koźmiński Wacław [w:] Dizionario degli instituti di perfectione, t. 5, red. G. Pellicia, G. Rocca, Roma 1978, kol. 368–372
Barcik J. S., Błogosławiona Aniela Salawa, Warszawa – Kraków 2015.
Bender R., Kalinowski Józef, w: Polski słownik biograficzny, t. 11, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 456–458;
Bender R., Powstaniec–zakonnik, Warszawa 1977;
Białobok J., Błogosławiona Karolina Kózkówna, Rzeszów 2005.
Biedulski Cz., Dzierżoń Jan ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 598–599.
Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, red. A. Żurek, Tarnów 2010.
Bochnak W., W służbie bogu i ludziom. Sylwetki Ślązaków, Marki–Struga 1989, s. 191–199
Boży architekt. Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn, red. G. Bartoszewski, Warszawa 2003.
Brożek J., Jan Dzierżoń. Studium monograficzne, Opole 1978
Brudzisz M., Szołdrski Władysław Wojciech [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 7, Warszawa 1983, s. 229–233;
Czaczkowska E. K., Kardynał Wyszyński, Kraków 2013;
Czapliński M., Wycisło J., Kapica (Kapitza) Jan (1866–1930), w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 165–168;
Gadacz J. L., Słownik polskich kapucynów, t. 1, Wrocław 1985, s. 611–615
Giergiel T., Jan Wiśniewski, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, s. 698.
Jabłońska–Deptuła E., Świadectwo trwania. Błogosławiony Honorat Koźmiński, Niepokalanów 1990
Kronika benedyktynek chełmińskich (1578–1619), Toruń 1926.
Kurdybelski J., Biskup Wincenty Urban (1911–1983), Wrocław 2012;
Lichniak Z., Owocowanie książkami. Trzydzieści lat Instytutu Wydawniczego Pax, Warszawa 1981.
Litewka A., Pańków Stanisława, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2: 1906–2001, Warszawa 2002, s. 133–135.
Mandziuk J., Kapica Jan (Kapitza) 1866–1930), w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 41–43 ;
Mandziuk J., Kominek Bolesław, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 6, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1983, s. 113–123;
Mandziuk J., Szramek [Schramek] Emil (1887–1942), w: Słownik polskich teologów katolickich w katolickich, t. 7, red. J. Mandziuk, Warszawa 1983, s. 234–241
Micewski A., Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, Paris 1982;
Moraczewski A., Bartoszewicz Julian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 325–326.
Mordzińska M., Ksiądz Jan Wiśniewski 1876–1943, Radom 1993; J. Fidos,
Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, kol. 208–209;
Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786–1985, t. 1, Tarnów 1999, s. 19–22;
Olszewski D., Ksiądz Jan Wiśniewski (1876–1943). Życie i działalność, Kielce 2000;
Pater J., Urban Wincenty, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 445–449;
Piech S. L., Błogosławiona Karolina Kózka, „Folia Historica Cracoviensia” Vol. 15–16: 2009–2010, s. 189–195
Piech S., Ablewicz Jerzy abp, w: Słownik polskich teologów katolickich 1981–1993, t. 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 17–25;
Polak G., Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999, s. 145.
Prejs R., Karolina Kózkówna bł., w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 881;
Prokop K. R., Ksiądz Tadeusz Glemma (1895–1958). Profesor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
Rospond S., Święty Józef Sebastian Pelczar, Kraków 2006.
Smoliński M.G., Biskup negocjator. Zygmunt Choromański (1892–1968). Biografia niepolityczna?, Warszawa 2014;
Stępień U., Dwa muzea zapełniłem moimi zbiorami. O kolekcjonerstwie ks. Jana Wiśniewskiego (1876–1943), „Zeszyty Sandomierskie” 2014, nr 38, s. 26–31;
Swastek J., Kardynał dr Bolesław Kominek jako rządca archidiecezji wrocławskiej (1956–1974), w: Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 338–363
Swastek J., Kominek Bolesław kard., w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 444–446.
Swastek J., Urban Wincenty bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 1387–1388.
Szramek E., Dzierżoń Jan (1811–1906), w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 165–166
Śliwa T., Pelczar Józef Sebastian (1842–1924) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980, s. 547–550;
Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2009, s. 236 (Księga VIII, 11).
Świadek wierny. Dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, red. J. Stala, Tarnów 2000;
Werner M., O. Honorat Koźmiński 1829–1916, Poznań–Warszawa 1972;
Wielki Pasterz Dolnego Śląska Bolesław Kardynał Kominek. Refleksje w 35 rocznicę śmierci metropolity wrocławskiego Bolesława Kardynała Kominka, opr. W. Bochnak, Wrocław 2008.
Wojtczak A., Służebnica Boża Aniela Salawa, w: Polscy święci, red. J. R. Bar, t. 1, Warszawa 1983, s. 147–355
Wójcik S., Biskup Wincenty Urban. Życie i działalność 1911–1983, Wrocław 2001;
Wójcik W., Ks. Jan Wiśniewski (1876–1943, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” T. 6:1963, s. 279–294
Wójcik W., Wiśniewski Jan (1876–1943), w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, red. L. Grzebień, t. 7, Warszawa 1983, s. 414–417;
Wycisło J., Kapica, Kapitza, Jan ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 654–655.
Wycisło J., Ksiadz infułat Jan Kapica – przywodca ludu górnośląskiego, Pszczyna 1995;
Wycisło J., Szramek Emil, w: Encyklopedia katolicka, t, 19, Lublin 2013, kol. 126–127.
Wysocki J., Choromański Zygmunt, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 236–237.
Wysocki W.J., Żurek J., Wyszyński Stefan, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, red. J. Myszor, t. 1, Warszawa 2002, s. 313–317;
Zieliński Z., Wyszyński Stefan kard., w: Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1095–1099.
Zwierzychowski M., Szołdrski Władysław Wojciech (1884–1971) [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, Warszawa–Kraków 2012–2013, s. 526– 528.
Żurek A. W., Ks. W. Mendrala – w 25 rocznicę śmierci, „Currenda” 1995, nr 3, s. 359–365.

Downloads

Download data is not yet available.