Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 70 (1988): Nasza Przeszłość

Artykuły

Dom księży misjonarzy i seminarium diecezjalne w Brzozowie 1760-1783

  • Jan Rąb
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1988.70.5-29  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1988

Abstrakt

Wacław Hieronim Sierakowski, biskup przemyski, w 1745 roku ufundował w Brzozowie dom Wincentyński, w którym mieściło się seminarium duchowne dla swojej diecezji. Zgromadzenie Księży Misjonarzy przybyło do Brzozowa w 1745 r. W domu było sześciu księży i ​​dwóch braci. Na wyposażenie domu biskup zainwestował w majątki ziemskie kwotę 78 000 guldenów polskich, a dochody parafii w Dydnii przeznaczył na utrzymanie seminarium duchownego. W 1746 r. rozpoczęto budowę murowanego domu dla Księży Misjonarzy. Ostateczny dokument założycielski – zarówno dla domu Wincentyńskiego, jak i dla seminarium diecezjalnego w Brzozowie – zostało wydane przez biskupa Sierakowskiego 4 sierpnia 1760 r. W seminarium było zawsze sześciu absolwentów. Oprócz seminarium duchownego dom prowadził dom rekolekcyjny i zakład poprawczy dla duchownych oraz organizował misje ludowe w parafiach diecezji przemyskiej. W 1782 r. Zgromadzenie Misjonarzy i jego siedziba w Brzozowie oraz w 1783 r. tamtejsze seminarium duchowne zostały zlikwidowane przez rząd austriacki.

Bibliografia

  1. Kamocki M., G. Perboyre , Memoires de la Congrégation de la Mission , Paris 1813. [Google Scholar]
  2. Rąb J., Kapituła kolegiacka w Brzozowie 1724—1788, Iwonicz Zdrój 1973. [Google Scholar]
  3. Rąb J., Seminarium diecezjalne w Przemyślu pod kierownictwem Księży Misjonarzy (1687—1783), NP t. 14: 1960. [Google Scholar]
  4. Schletz A., Józef Jakubowski, Kraków 1945. [Google Scholar]
  5. Stopniak F., Dzieje kapituły zamojskiej, Lublin 1962. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.