Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 60 (1983): Nasza Przeszłość

Miscellanea

W Samborze nie było diecezjalnego seminarium duchownego

  • ks. Jan Rąb
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1983.60.299-305  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1983

Bibliografia

  1. Ataman J., W. H. Sierakowski i jego rządy w diecezji przemyskiej, Warszawa 1936. [Google Scholar]
  2. Kościół w Polsce, tom II, Wieki XVI—XVIII, Kraków Znak” 1969. [Google Scholar]
  3. Lewański J., Oblicze teatru religijnego w dawnej Polsce, w: Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, cz. II Lublin 1969. [Google Scholar]
  4. Rąb J., Seminarium diecezjalne w Przemyślu pod kierownictwem księży misjonarzy (1687—1783), „Nasza Przeszłość” t. 11: I960. [Google Scholar]
  5. Sarna W., Biskupi przemyscy obrz. Łac. Cz. II Przemyśl 1910. [Google Scholar]
  6. Sarna W., Dzieje diecezji przemyskiej obrządku łac., cz. 2. Biskupi przemyscy o.ł, Przemyśl 1910. [Google Scholar]
  7. Śliwa T., Reaktywowanie diecezjalnego seminarium duchowne go w Przemyślu w 1819 r., „Kronika Diecezji Przemyskiej” R. 56: 1970 z 1. [Google Scholar]
  8. Świętochowski R.OP, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. II cz. 2 Lublin 1975. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.