Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 (1983): Nasza Przeszłość

Artykuły

Nauczanie filozofii i teologii w Kieleckim Seminarium Duchownym (1727-1962)

 • ks. Tomasz Wróbel
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1983.59.97-163  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1983

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawianie nauczania teologii w Kieleckim Seminarium Duchownym od początków jego istnienia do drugiego soboru watykańskiego. Przedsta­wiono kolejne przedmioty teologiczne, ze szczególnym uwzględ­nieniem wykazu podręczników, stanowiących podstawę wykładu oraz profesorów, którzy wykładali poszczególne dyscypliny. Artykuł opra­cowany został na podstawie zachowanych źródeł archiwalnych.

Bibliografia

 1. Brudzisz M., Dzieje Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim, pod. zarządem Księży Komunistów 1684—1782, „Studia Kościelno-historyczne”, 3, 1979. [Google Scholar]
 2. Brudzisz M., Nauczanie teologii w Instytucie Księży Komunistów, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2 cz. 2, Lublin 1975. [Google Scholar]
 3. Brzozowski M., Teoria kaznodziejstwa, w: Dzieje teologii... t. 3 cz. 2 Lublin 1977. [Google Scholar]
 4. Chojnacki P., Teoria poznania, Warszawa 1948. [Google Scholar]
 5. Chotkowski W., Historia polityczna Kościoła w Galicji za rządów Marii Teresy (1772—1780), ,t. 1—2 Kraków 1909. [Google Scholar]
 6. Czerwiński T., Pamiętnik, cz. 1, Kielce 1931. [Google Scholar]
 7. Danilewicz J., Kościół i jego wnętrze, Kielce 1948. [Google Scholar]
 8. Górka J., Żywot i dzieła wielebnego sługi Bożego Bartł. Holzhäusern, Tarnów 1908. [Google Scholar]
 9. Hozakowski W., Dzieje i wykład Mszy św., t. 1—2, Poznań 1914. [Google Scholar]
 10. Jougan A., Podręcznik teologii pasterskiej, Lwów 1917. [Google Scholar]
 11. Keller J., Etyka, Warszawa 1954. [Google Scholar]
 12. KIawek A., Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce, Kraków 1948. [Google Scholar]
 13. Kosiński W., Katechetyka czyli metodyka nauczania religii, Sandomierz 1929, Radom 1931. [Google Scholar]
 14. Kotkowski S., Nauczanie w Sand. Sem. Diec. w okresie dwudziestolecia, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 18(1971). [Google Scholar]
 15. Kowalewski M., Wstęp do filozofii, Poznań 1958. [Google Scholar]
 16. Krąpiec M., Realizm ludzkiego poznania, Poznań 1959. [Google Scholar]
 17. Krynicki W., Dzieje Kościoła Powszechnego, t. 1—2, Włocławek 1908. [Google Scholar]
 18. Łapot J., Katechetyka, Kielce 1946. [Google Scholar]
 19. Lindworsky J., Psychologia eksperymentalna, Kraków 1933. [Google Scholar]
 20. Lipiński A., Archeologia biblijna, Warszawa 1911. [Google Scholar]
 21. Michalak J., Zarys liturgiki, Płock 1939. [Google Scholar]
 22. Nowowiejski A., Ceremoniał parafialny, Płock 1916. [Google Scholar]
 23. Piechnik L., Akademie i uczelnie jezuickie, w: Dzieje teologii t. 2, oz. 2, Lublin 1975. [Google Scholar]
 24. Rechowicz M., Studia alumnów w galicyjskim seminarium generalnym, „Roczniki Teolagiczno-Kanoniczne”, 2 (1955). [Google Scholar]
 25. Rokoszny J., Troski Wojciecha Górskiego, biskupa kieleckiego (1805—1818) o seminarium duchowne, Warszawa 1912. [Google Scholar]
 26. Schletz A., Działalność oświatowa w Tykocinie, „Nasza Przeszłość” T. 11: 1960. DOI: https://doi.org/10.52204/np.1960.11.27-34 [Google Scholar]
 27. Sośnicki K., Zarys dydaktyki, Lwów 1923. [Google Scholar]
 28. Stoecki-Weingaertner A., Historia filozofii w zarysie, tłum. F. Kwiatkowski, Kraków 1928 i 1930 t. 1—2. [Google Scholar]
 29. Szuman S., Skowron S., Organizm i życie psychiczne, Warszawa 1934. [Google Scholar]
 30. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3 Warszawa 1946, 1947, 1950. [Google Scholar]
 31. Umiński J., Historia Kościoła, t. 1—2, Lwów 1933. [Google Scholar]
 32. Wajs K., Kosmologia szczegółowa, wyd. 2, Gniezno 1932. [Google Scholar]
 33. Wicher W., Nauka teol. moralnej w Polsce, „Nasza Przeszłość” T. 3: 1947. DOI: https://doi.org/10.52204/np.1947.3.162-180 [Google Scholar]
 34. Wierusz-Kowalski J., Liturgika, Warszawa 1955, 1956. [Google Scholar]
 35. Wilczyński J., Biologia ogólna, Wilno 1923. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.