Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 117 (2012): Nasza Przeszłość

Artykuły

Fundacja drugiego Seminarium dla diecezji płockiej w 1710 roku i jego siedziby od XVII do XIX wieku

  • Waldermar Graczyk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2012.117.49-55  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2012

Abstrakt

Pomysł przeniesienia seminarium duchownego w Płocku lub utworzenia drugiego zaczął narastać na początku XVII wieku. Przeniesienie seminarium postulowała kapituła katedralna na sesji zwyczajnej 9 września 1618 r. oraz na sesjach wiosennych i jesiennych 1631 r. W XVII w. zamiaru tego jednak nie zrealizowano. Dopiero Seweryn Kazimierz Szczuka, sufragan chełmiński (chełmiński) i kanonik płocki, na początku XVIII w. powrócił do tej idei i przedstawił ją biskupowi płockiemu Ludwikowi Bartłomiejowi Załuskiemu, który dobrowolnie ją przyjął i 6 maja 1710 r. wydał dekret erekcyjny dla drugiego seminarium w diecezji płockiej z siedzibą w Płocku. Seminarium mieściło się w domu mieszczącym się na Rynku Kanonicznym przy bramie Wyszogrodzkiej. W tym miejscu misjonarze prowadzili seminarium przez kolejne kilkadziesiąt lat. Decyzją biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego z 20 czerwca 1781 r. seminarium zostało przeniesione do dawnego opactwa Benedyktynów naprzeciw głównego wejścia katedry i – po upadku powstania styczniowego, jesienią 1867 r. – do Franciszkanów. Klasztor reformatów to miejsce w którym mieści się obecnie seminarium duchowne.

Bibliografia

  1. Grzybowski M.M., Z dziejów seminarium płockiego (1710-1939), „Studia Płockie”, 22/1994, s. 47-51. [Google Scholar]
  2. Góralski W., Szkic do dziejów seminariów duchownych diecezji płockiej (1594-1994), „Studia Płockie”, 22/1994, s. 36. [Google Scholar]
  3. Jezusek W., Biskup Seweryn Kazimierz Szczuka, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 4-5/1960, s. 126. [Google Scholar]
  4. Jezusek W., Troska biskupa Wincentego Popiela o Seminarium Duchowne 1863-1875, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 1-2/1966, s. 44-46. [Google Scholar]
  5. Majewski D., Akta względem edukacji w Seminarium płockim (rok 1810), „Studia Płockie”, 30/2002, s. 311-315. [Google Scholar]
  6. Nowowiejski A.J., Płock. Monografia historyczna, Płock 1930, s. 458. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.