Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 108 (2007): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Opaci kanoników regularnych z Czerwińska w kapitule kolegiaty św. Michała w Płocku

 • Waldermar Graczyk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.108.385-393  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2007

Abstrakt

W krótkim opracowaniu przybliżono historię kapituły kolegiaty św. Michała w Płocku, kładąc nacisk na działalność opatów kanoników regularnych z Czerwińska.

Bibliografia

 1. Gawarecki W. H., Pamiętnik historyczny płocki, Warszawa 1828. [Google Scholar]
 2. Góralski W., Kultura umysłowa w Płocku, w: R. Jaworski, A. Koseski (red.), Kościół i kultura, Płock-Pułtusk 1995. [Google Scholar]
 3. Graczyk W., Paweł Giżycki, biskup płocki (1439-1463), Płock 1999. [Google Scholar]
 4. Natoński B., Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego w Polsce 1564-1580, t. 1, Kraków 1969. [Google Scholar]
 5. Nowowiejski A. J., Płock. Monografia historyczna, Płock 1930. [Google Scholar]
 6. Radzimiński A., Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w., t. II, Toruń 1993. [Google Scholar]
 7. Suchodolska E., Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 8. Zielonka S., Życie płockie na przełomie wieków XV i XVI, Płock 2000. [Google Scholar]
 9. Żebrowski T., Kolegiata świętego Michała w Płocku i szkoła kolegiacka (około 1150-1612), w: Małachowianka. Dzieje najstarszej z istniejących polskich szkół, red. W. Koński, Płock 2000. [Google Scholar]
 10. Żebrowski T., Kościół (X -X III w.), w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 1994. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.