Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 117 (2012): Nasza Przeszłość

Artykuły

Życie codzienne kleryków w seminarium duchownym w Płocku w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku

  • Dariusz Majewski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2012.117.63-76  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2012

Abstrakt

Styl życia i organizacja zajęć w płockim seminarium pod dyrekcją Zgromadzenia Misjonarzy miały być podobne do tych w innych tego typu instytucjach prowadzonych przez Misjonarzy. Rytm życia bardzo przypominał lub wywodził się z reguł życia monastycznego, zwłaszcza w klasztorach Wincentyńskich. Był on dostosowany przede wszystkim do osiągnięcia swojego celu, jakim było dobre przygotowanie kandydatów do kapłaństwa i posługi. Pozwoliło to na optymalne wykorzystanie czasu nauki, praktyk pobożnych, zajęć formacyjnych i wreszcie odpoczynku. Określony rytm życia miał przygotować przyszłych księży do kolejnych obowiązków. Styl ten został niemal w całości przejęty po połączeniu seminariów płockich i pułtuskich pod kierownictwem księży diecezjalnych od 1864 roku. Z czasem dokonano pewnych modyfikacji, ale w jego zasadniczych ramach styl ten przetrwał do dziś.

Bibliografia

  1. Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, s. 45. [Google Scholar]
  2. Dukała J., Szkoła księży misjonarzy, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 2, s. 121. [Google Scholar]
  3. Grzybowski M., Z dziejów Seminarium Płockiego 1710-1939, „Studia Płockie”, t. 22/1994, s. 59. [Google Scholar]
  4. Litak S., Parafie w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004, s. 185. [Google Scholar]
  5. Mulin L., Życie codzienne zakonników w średniowieczu, Warszawa 1986, s. 9. [Google Scholar]
  6. Nowowiejski A. J., Płock. Monografia historyczna, Płock 1931, s. 460. [Google Scholar]
  7. Nowowiejski A. J., Płock. Monografia historyczna, s. 464. [Google Scholar]
  8. Podręczna encyklopedia kościelna, red. Z. Chełmicki, Kraków 1913, t. 37-38, s. 230. [Google Scholar]
  9. Pszczółkowski A., Gniazdo i krze. Rodowody Chodkowskich, Chodkowo Wielkie 2005, s. 142-143. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.