Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 117 (2012): Nasza Przeszłość

Artykuły

Inwentarz ksiąg z 1777 roku, jako źródło do badań nad formacją intelektualną i duchową alumnów Seminarium Duchownego w Płocku

 • Jolanta Marszalska
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2012.117.77-89  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2012

Abstrakt

Cel seminariów prowadzonych przez Zgromadzenie Misjonarzy miał wpływ na zakres i czas trwania studiów, a wskazania Wincentego a Paulo wyznaczały kierunek formacyjny przyszłych kapłanów, od których oczekiwano wysokich kwalifikacji intelektualnych i duchowych. Do osiągnięcia tego celu potrzebny był odpowiedni zestaw dzieł najwybitniejszych teologów i uczonych. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w seminariach prowadzonych przez Zgromadzenie Misji, obowiązkowa lektura miała stanowić pełną harmonię intelektualną i duchową. Wszystko to wymagało odpowiedniej i wszechstronnej znajomości teologii i prawa. O wyborze podręczników i lektur dodatkowych decydowało kryterium ustalone na zjazdach generalnych. Należy przede wszystkim unikać książek, które budziły zastrzeżenia doktrynalne i nie miały aprobaty Stolicy Apostolskiej. Zalecono te, które były najbardziej odpowiednie dla seminarzystów pod względem objętości i sposobu przemówienia oraz te, które były łatwo dostępne dla alumnów. Oprócz prac z inwentarza Biblioteki profesorowie seminarium płockiego oparli swoje wykłady na własnych podręcznikach, różnych fragmentach przygotowanych zapewne na podstawie wielu innych tekstów stanowiących syntezy tematyczne.

Bibliografia

 1. Dukała J., Formacja alumnów diecezjalnych przez Księży misjonarzy w latach 1675-1864, „Nasza Przeszłość”, 86/1996, s. 12-13. [Google Scholar]
 2. Dukała J., Ratio studiorum w seminariach diecezjalnych pod zarządem Księży misjonarzy (1675-1864), „Nasza Przeszłość”, 61/1984, s. 203. [Google Scholar]
 3. Dukała J., Szkoły Księży Misjonarzy, [w:] Dzieje Teologii Katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 2, red. M. Rechowicz, Lublin 1975, s. 114, 125, 128. [Google Scholar]
 4. Hałaburda M., Krakowskie Seminarium Duchowne (1801-1901), Kraków 2007, s. 195. [Google Scholar]
 5. Marszalska J.M., Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX wieku. Dziedzictwo wieków, Tarnów 2007, s. 187-188. [Google Scholar]
 6. Nowowiejski A.J., Seminarium Płockie, „Roczniki Obydwu Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”, 1934, s. 413; Por. [Google Scholar]
 7. Obłąk T., Antoine Paul Gabriel, Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1989, kol. 656. [Google Scholar]
 8. Ozorowski E., Bzowski Abraham Stanisław (ok. 1567-1637), [w:] Słownik Polskich teologów Katolickich, t. 1, red. E.H. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 267-271. [Google Scholar]
 9. Vetulani A., Corpus iuris canonici, Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1989, kol. 597-600. [Google Scholar]
 10. Wiśniowski G.A., Rychłowski Franciszek (1573-1611), [w:] Słownik Polskich teologów Katolickich, t. 3, red. E.H. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 535-537. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.