Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 122 (2014): Nasza Przeszłość

Artykuły

Małe Seminarium Księży Misjonarzy w Wilnie w okresie międzywojennym

  • Tomasz Bałuka CM
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.122.139-165  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2014

Abstrakt

Artykuł prezentuje dzieje Małego Seminarium prowadzonego przez Księży Misjonarzy we Wilnie w okresie międzywojennym. Ta instytucja swymi początkami sięga czasów św. Wincentego a Paulo żyjącego w XVII w. W Polsce pierwsze Małe Seminaria prowadzone przez misjonarzy pojawiły się dopiero w czasie zaborów na początku XIX wieku w prowincji litewskiej misjonarzy. W prowincji krakowskiej misjonarzy takie Małe Seminarium utworzono w 1878 r. W latach 20tych XX w. o miejsce w Małym Seminarium ubiegało się bardzo dużo kandydatów, dlatego misjonarze podjęli decyzję, aby od roku szkolnego 1924/25 uruchomić w Wilnie drugie tego typu seminarium. Miało ono jednocześnie rozładować tłok w krakowskim zakładzie misjonarskim oraz ułatwić dostęp do nauki uczniom z terenów wschodniej Polski. Małe Seminarium Księży Misjonarzy było prywatnym zakładem naukowym, w którym kształciła się młodzież, pragnąca w większości poświecić się stanowi duchownemu. Zakład ten obejmował cztery niższe klasy szkoły średniej, według programu nauk gimnazjów państwowych typu klasycznego. Uczniowie odbywając edukację w tym zakładzie naukowym pod wpływem przełożonych rozeznawali swoje powołanie i zdatność do poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu poprzez podejmowanie w przyszłości misji i pracy formacyjnej w diecezjalnych seminariach duchownych. Inni poprzez naukę w męskim gimnazjum zgromadzenia korzystali z wszechstronnego rozwoju jaki gwarantowała szkoła, aby w ten sposób przygotować się do życia w społeczeństwie lub podjąć wyższe studia na uczelniach, obierając różne kierunki w procesie zdobywania wiedzy.

Bibliografia

  1. „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1917 nr 2 poz. B. 3. [Google Scholar]
  2. „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1918 nr 6 poz. B. 6. [Google Scholar]
  3. „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1920 nr 2 poz. 15. [Google Scholar]
  4. „Dziennik Urzędowy MWRiOP” 1926 nr 2 poz. 8. [Google Scholar]
  5. Księga Pamiątkowa Trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1625 – 17 IV 1925). Kraków 1925, s. 211. [Google Scholar]
  6. Śliwiński P.: Ustawodawstwo szkolne i organizacja polskich władz szkolnych oraz szkolnictwo wszystkich stopni w pierwszym dziesięcioleciu istnienia Odrodzonego Państwa Polskiego. Łódź 1928 r., s. 105. [Google Scholar]
  7. Umiński W., Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918-1939, „FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1-2/2001, s. 96. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.