Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 121 (2014): Nasza Przeszłość

Edycja źródłowa

Kronika domu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo we Lwowie (1939-1946) jako źródło do dziejów Polski i Kościoła katolickiego w Małopolsce Wschodniej. Edycja żródła

 • Grzegorz Chajko
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.121.183-262  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2014

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest edycją źródłową fragmentu kroniki domu księży misjonarzy we Lwowie, obejmującego lata 1939-1946. Kronikarz, ks. Stanisław Kałężny, niemal z dzienną dokładnością przybliżył wydarzenia, jakie rozgrywały się na przestrzeni tych lat w Małopolsce Wschodniej, a zwłaszcza we Lwowie. Swoją uwagę skupił przede wszystkim na życiu miejscowej misjonarskiej społeczności zakonnej, problemach związanych z budową kościoła parafialnego p.w. św. Wincentego a Paulo oraz na szeroko rozumianej polityce okupantów: sowieckich i niemieckich. Nie pominął też problemu ratowania Żydów przez księży misjonarzy podczas rządów niemieckich we Lwowie (1941-1944). Dopełnieniem traumatycznych wydarzeń związanych z II wojną światową są obszerne opisy z 1945 i 1946 roku, ukazujące życie miejscowych Polaków, sióstr zakonnych oraz duchowieństwa rzymskokatolickiego, zmuszanych przez Sowietów do opuszczenia miasta i przeniesienia się w granice powstającej Polski Ludowej. Dzięki omawianemu dokumentowi poznajemy nie tylko samą faktografię w układzie chronologicznym, ale także mamy niepowtarzalną okazję towarzyszyć występującym postaciom, śledząc ich osobiste przeżycia oraz poznając ich losy, także powojenne.

Bibliografia

 1. Anczarski J. , Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946, oprac. J. Wołczański, wyd. 2, Lwów-Kraków 1998. [Google Scholar]
 2. Barcik S. J., Ojciec Albert Wojtczak (1907-1962), „W nurcie franciszkańskim” 2003, t.12, s. 181-229. [Google Scholar]
 3. Biernaski W., Kim byli co zrobili ci misjonarze…, Kraków 2009. [Google Scholar]
 4. Biernat M., Kościół parafialny p.w. św. Wincentego a Paulo (Misjonarzy), w: Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX, oprac. zbior., Kraków 2004, s. 303-338. [Google Scholar]
 5. Bizuń S., Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945, oprac. J. Wołczański, wyd. 2, Lublin 1994. [Google Scholar]
 6. Brudzisz M., Czarnecki Mikołaj, EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 757. [Google Scholar]
 7. Brzozowski S. M., Rosiński Bolesław, PSB, t. 32, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989-1991, s. 89-92. [Google Scholar]
 8. Catalogue des maisons et du personnel de la congrégation de la mission, b.m.w., 1900-2007, passim. [Google Scholar]
 9. Chajko G., Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864-1944) metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Rzeszów 2010. [Google Scholar]
 10. Chorzępa M., Br. Franciszek Karasiewicz, „Roczniki Wincentyńskie” 1987, nr 1, s. 68-69. [Google Scholar]
 11. Chorzępa M., Nekrologi. Śp. brat Ludwik Dziemiańczyk, „Roczniki Wincentyńskie” 1984, nr 3-4, s. 52. [Google Scholar]
 12. Chorzępa M., Nekrologi. Śp. ks. Jan Majchrzycki, „Roczniki Wincentyńskie” 1984, nr 3-4, s. 47-48. [Google Scholar]
 13. Chorzępa M., Nekrologi. Śp. ks. Marian Stark, „Roczniki Wincentyńskie” 1984, nr 3-4, s. 57-60. [Google Scholar]
 14. Chorzępa M., Śp. jubilat ks. profesor Józef Weissmann, „Roczniki Wincentyńskie” 1991, nr 1-4, s. 94-96. [Google Scholar]
 15. Chorzępa M., Śp. ks. Aleksander Zonn, „Roczniki Wincentyńskie” 1987, nr 1, s. 63-64. [Google Scholar]
 16. Chorzępa M., Śp. ks. Franciszek Ziebura, „Roczniki Wincentyńskie” 1987, nr 3-4, s. 80-82. [Google Scholar]
 17. Chorzępa M., Śp. Ks. Jubilat Wiktor Martinajtis, „Roczniki Wincentyńskie” 1990, nr 1-4, s. 109-110. [Google Scholar]
 18. Chorzępa M., Śp. ks. kapelan Jan Jonaczyk, „Roczniki Wincentyńskie” 1991, nr 1-4, s. 91-92. [Google Scholar]
 19. Chorzępa M., Śp. ks. senior Henryk Zapiór, „Roczniki Wincentyńskie” 1991, nr 1-4, s. 88-90. [Google Scholar]
 20. Chorzępa M., Śp. ks. Stanisław Kałężny, „Roczniki Wincentyńskie”, 1987, nr 1, s. 60-61. [Google Scholar]
 21. Chorzępa M., Zmarli kapłani i bracia Zgromadzenia Misji. Śp. ks. Wendelin Świerczek, „Roczniki Wincentyńskie” 1987, nr 1, s. 58-59. [Google Scholar]
 22. Chorzępa M., Zmarli kapłani i bracia Zgromadzenia w l[a]t[ach] 1970-1972. Śp. ks. Franciszek Malinowski, „Studia Wincentyńskie” 1985, nr 3-4, s. 63. [Google Scholar]
 23. Chorzępa M., Zmarli kapłani i bracia Zgromadzenia w l[a]t[ach] 1970-1972. Śp. ks. Józef Szczerbiński, „Roczniki Wincentyńskie” 1985, nr 3-4, s. 69-70 [Google Scholar]
 24. Chorzępa M., Zmarli kapłani i bracia. Brat Teofil Szczepański, „Roczniki Wincentyńskie” 1981, nr 1-4, s. 124-125. [Google Scholar]
 25. Chorzępa M., Zmarli kapłani i bracia. Ks. Alfons Derebecki, „Roczniki Wincentyńskie” 1981, nr 1-4, s. 113-115. [Google Scholar]
 26. Chorzępa M., Zmarli kapłani i bracia. Ks. Alfred Szkróbka, „Roczniki Wincentyńskie” 1982, nr 1-4, s. 128-129. [Google Scholar]
 27. Chorzępa M., Zmarli kapłani i bracia. Ks. Edmund Nowak, „Roczniki Wincentyńskie” 1982, nr 1-4, s. 122-123. [Google Scholar]
 28. Chorzępa M., Zmarli kapłani i bracia. Ks. Paweł Teodorowski, „Roczniki Wincentyńskie” 1981, nr 1-4, s. 120-121. [Google Scholar]
 29. Chorzępa M., Zmarli kapłani i bracia. Ks. Paweł Teodorowski, „Roczniki Wincentyńskie” 1981, nr 1-4, s. 120. [Google Scholar]
 30. Derdziuk A., Poplatek Władysław, EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 1421-1422. [Google Scholar]
 31. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 2004. [Google Scholar]
 32. HlebowiczA. , Katolicyzm w państwie sowieckim 1944-1992, Gdańsk 1993. [Google Scholar]
 33. Jadacki J., Stefan Świeżawski (1907-2004), „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 2004, nr 67, s. 5-11. [Google Scholar]
 34. Janota-Strama A., Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 35. Kałężny S., Kronika mego życia kapłańskiego (część I: 1924-1946), oprac. S. Rospond, „Studia Wincentyńskie” 2007, nr 1-2, s. 105-180. [Google Scholar]
 36. Krętosz J., Katedra obrządku łacińskiego we Lwowie i jej proboszcz o. Rafał Kiernicki OFM Conv. w latach 1948-1991, Katowice 2003. [Google Scholar]
 37. Ksiądz Michał Woroniecki CM – pasterz niezłomny, „Echa Polesia” 2013, nr 1, s. 57-63. [Google Scholar]
 38. Księga adresowa Małopolski, Lwów, Stanisławów, Tarnopol, z informatorem M[iasta] Stoł[ecznego] Warszawy, województwa krakowskiego, łódzkiego, pomorskiego, poznańskiego i śląskiego. Rocznik 1935/1936, [Kraków-Lwów 1935]. [Google Scholar]
 39. Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994. [Google Scholar]
 40. Księga Zmarłych braci i ojców Polskiej Prowincji Dominikanów p.w. św. Jacka Odrowąża od 2 lipca 1927 roku, czyli od restaurowania Polskiej Prowincji przez Generała Zakonu, wyd. 3, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 41. Lwowski Synod Archidiecezjalny R[oku] P[ańskiego] 1930, [Lwów 1930]. [Google Scholar]
 42. Łoza S., Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938. [Google Scholar]
 43. Melbechowska-Luty A., Batowski Kaczor Stanisław, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1, Wrocław 1971, s. 104-105. [Google Scholar]
 44. Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. A. Zięba, Kraków 1994. [Google Scholar]
 45. Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. 1: Dzieje, red. S. Rospond, Kraków 2001. [Google Scholar]
 46. Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. 2: Biografie, red. J. Dukała, Kraków 2001. [Google Scholar]
 47. Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, wyd. 2, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 48. Obruśnik A., Kędzierski Fidelis, EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 1374-1375. [Google Scholar]
 49. Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Lwowie, Lwów-Warszawa 1925. [Google Scholar]
 50. Osadczy W., Slipyj Josef, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 343-344. [Google Scholar]
 51. Petrani A., Bukraba Kazimierz, EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 1189-1190. [Google Scholar]
 52. Poloczek E., Świerczek Wendelin, [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 432-433. [Google Scholar]
 53. Rocznik lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1936 rok, oprac. S. Konopka, Warszawa 1936. [Google Scholar]
 54. Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1938 rok. Urzędowy spis lekarzy. Stan rozmieszczenia lekarzy z dnia 15 maja 1938 r., Warszawa 1938. [Google Scholar]
 55. Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, oprac. A. Nowak, Tarnów 2004. [Google Scholar]
 56. Szawarski Z., Wartenberg Mścisław Wiktor, [w:] Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, pr. zbior., Wrocław 1971, s. 415-416. [Google Scholar]
 57. Szul D., Tajny teatr młodzieżowy Lwów-Sodaliskowo 1942-1945, „Nasza Przeszłość”, 1971, t. 36, s. 53-79. [Google Scholar]
 58. Umiński W., Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939, Kraków 2009. [Google Scholar]
 59. W. Szetelnicki, Arcybiskup-wygnaniec Eugeniusz Baziak metropolita lwowski, Kraków 1989. [Google Scholar]
 60. Wereszycki H., Grabski Stanisław, PSB, t. 8, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960, s. 519-524. [Google Scholar]
 61. Wilk S., Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 62. Wołczański J., Katalog grobów duchowieństwa i sióstr zakonnych obrządku łacińskiego i greckokatolickiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, „Nasza Przeszłość” 1997, t. 88, s. 255-294. [Google Scholar]
 63. Wołczański J., Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, „Nasza Przeszłość” 1997, t. 87, s. 323-374. [Google Scholar]
 64. Wołczański J. , Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945. Materiały źródłowe, cz. 2, Kraków 2006. [Google Scholar]
 65. Wołczański J., Konieczny Franciszek, EK, t. 9, Lublin 2002, szp. 624. [Google Scholar]
 66. Wołczański J., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Kraków 2002. [Google Scholar]
 67. Wrocławski kalendarz akademicki na rok 1947, Wrocław 1947. [Google Scholar]
 68. Wspomnienie o Zmarłych Siostrach. S. Witkowska Marianna, „Roczniki Wincentyńskie” 1983, nr 3-4, s. 96. [Google Scholar]
 69. Zapiski ks. Stanisława Kałężnego (część II), „Studia Wincentyńskie”, 2008/2009, nr 1-2, s. 171-225. [Google Scholar]
 70. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce (1652-2002), t. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.