Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 114 (2010): Nasza Przeszłość

Artykuły

Biskup Paweł Kubicki jako kaznodzieja

 • Albert Warso
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2010.114.197-226  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2010

Abstrakt

Biskup pomocniczy sandomierski Paweł Kubicki (1871-1944) znany jest dziś przede wszystkim ze swojej działalności literackiej. Szczególne miejsce w historiografii zarezerwowane jest dla niego przede wszystkim dzięki obszernemu i niestety niedokończonemu dziełu Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915. Nie możemy jednak zapominać, że był gorliwym kapłanem. Liczba jego wizyt biskupich jest zdumiewająca, podobnie jak jego działalność jałmużnicza. Bardzo często nauczał i głosił kazania. Bez wątpienia ten sposób głoszenia Słowa Bożego zajmował szczególne miejsce w jego życiu i służbie.

Bibliografia

 1. Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, Opole 1957. [Google Scholar]
 2. Beksiński J., Studium homiletyczne dorobku kaznodziejskiego księdza biskupa Pawła Kubickiego, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 3. Sedlak W., Pamiętnik II. Uciekaj do dziury, Radom 2001. [Google Scholar]
 4. Bogdanowicz A., Nowe książki, „Gregoriana”, 1938 r., z. 1, s. 37. [Google Scholar]
 5. Brzeziński H., Z życia diecezji. Przysucha, SP, 6(1936), nr 1, s. 9. [Google Scholar]
 6. Figarski L., Misje i 250-letni jubileusz cudownego obrazu M. B. w Wysokim Kole, „Siewca Prawdy”, 4(1934), nr 44, s. 9. [Google Scholar]
 7. Jaroszewicz J., Recenzje, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 24(1937), nr 11, s. 344. [Google Scholar]
 8. Kiciński J., P. Kubicki, bp sufragan sandomierski: „Żywe słowo na ambonie i poza amboną”, „Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”, 53(1938), nr 2, s. 110, [rec.]. [Google Scholar]
 9. Krasiński J., Jubileusz sanktuarium maryjnego w Sulisławicach, „Kronika Diecezji Sandomiersko-Radomskiej”, 81(1988), nr 7-8, s. 162. [Google Scholar]
 10. Kubicki P., Moje wspomnienia z roku szkolnego 1892-1893 w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. (Rzecz o odprawianiu Najświętszej Ofiary ołtarza), Sandomierz 1938. [Google Scholar]
 11. Kubicki P., Żywe słowo na ambonie i poza amboną, „Kurenda Kurii Metropolitalnej Obrządku Łacińskiego we Lwowie”, 1938 r., nr 5, s. 20, [rec.]. [Google Scholar]
 12. Kubicki P., Żywe słowo na ambonie i poza amboną, „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, 82(1939), nr 1-2, s. 118, [rec.]. [Google Scholar]
 13. Kubicki P., Żywe słowo na ambonie i poza amboną, t. 1, Sandomierz 1937, s. 25. [Google Scholar]
 14. Kubicki P., „Żywe słowo na ambonie i poza amboną”, „Rozkaz wewnętrzny do katolickiego duchowieństwa wojskowego w Polsce”, 1938 r., nr 3, s. 112. [Google Scholar]
 15. Kubicki P., „Żywe słowo na ambonie i poza amboną”, „Wiadomości Diecezjalne. Organ Kurii Diecezjalnej w Katowicach”, 13(1938), nr 3, s. 160. [Google Scholar]
 16. Kucz J., Myśl teologiczna w kazaniach księdza biskupa Pawła Kubickiego, Lublin 2000. [Google Scholar]
 17. Nater W., Sanktuaria w diecezji sandomierskiej, KDS, 65(1972), nr 6-7, s. 143. [Google Scholar]
 18. Posłuszyński P., Spowiedź wielkanocna junaków z Ośr. Pracy, SP, 5(1935), nr 13, s. 8. [Google Scholar]
 19. Skrzyniarz R., Kaznodziejstwo, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. B. Migut i in., Lublin 2000, kol. 1302. [Google Scholar]
 20. Szkopowski M., Kubicki Paweł, biskup sufragan sandomierski: „Żywe słowo na ambonie i poza amboną”, „Nowa Książka”, 4(1938), nr 7, s. 389-390, [rec.]; Odznaczenie drużyn junackich, SP, 5(1935), nr 43, s. 8. [Google Scholar]
 21. Walter J., Kapłan katolicki w osobistem życiu i duszpasterskiej działalności, tłum. i uzup. P. Kubicki, cz. 2, Sandomierz 1930, [Google Scholar]
 22. Wieści z diecezji. Końskie, SP, 1(1931), nr 17, s. 7. [Google Scholar]
 23. Wójcik W., Bp Paweł Kubicki (1871-1944), „Studia Theologica Varsaviensia”, 8(1970), nr 2, s. 272. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.