Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 106 (2006): Nasza Przeszłość

Recenzje

Anna Odrzywolska-Kidawa, Biskup Piotr Tomicki (1464-1535). Kariera polityczna i kościelna

  • Paweł Staniszewski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2006.106.339-348  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2006

Bibliografia

  1. Dębiński J., Biskup włocławski Karol Mieczysław Radoński (1883-1951). Życie i działalność, Toruń 2001. [Google Scholar]
  2. Kasabuła T., Ignacy Massalski biskup wileński, Lublin 1998. [Google Scholar]
  3. Kozyrska A., Arcybiskup Edward Ropp. Życie i działalność, Lublin 2004. [Google Scholar]
  4. Maciejewski J., Episkopat polski doby dzielnicowej (1180-1320) Kraków-Bydgoszcz 2003. [Google Scholar]
  5. Pater J., Poczet biskupów wrocławskich, Wrocław 2000. [Google Scholar]
  6. Pest C., Kardynał Edmund Dalbor (1869-1926). Pierwszy Prymas Polski Odrodzonej, Poznań 2004. [Google Scholar]
  7. Prokop K. R., Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej, Kraków 2002. [Google Scholar]
  8. Swastek J., Rządcy archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1995, Wrocław 1998. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.