Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 138 Nr 2 (2022): Our Past

Miscellanea

Monument in Bogurzyn and other forms of preserving the memory of Fr. Władysław Skierkowski, historiographer of family life in Kurpie

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.138.2.349-370  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

The Catholic Church has always cared for and continues to cherish the memory of the past. For centuries, the Catholic clergy tried to spread Polish culture related to faith in God and the Church. A beautiful page in this field was written by Fr. Władysław Skierkowski (1886-1941), priest of the Płock diocese, builder of the parish church in Płock-Imielnica, and, above all, a researcher and popularizer of Kurpie culture, songs and historiographer of marriage and family life. The aim of the article is to discuss the existing forms of preserving the memory of this priest and martyr, murdered in the German Nazi camp of Soldau. The text contains information about all plaques and inscriptions devoted to this priest-ethnographer, and the history of the birth of the idea and circumstances of erecting a monument to this priest in Bogurzyn in 2021, where he was baptized in the parish church and grew up until his studies at the Płock seminary.

Bibliografia

 1. Skierkowski Władysław, Puszcza Kurpiowska w pieśni. Część pierwsza, Płock 1928. [Google Scholar]
 2. Skierkowski Władysław, Puszcza Kurpiowska w pieśni. Część druga. Zeszyt 1, Płock 1929. [Google Scholar]
 3. Skierkowski Władysław, Muzykalność ludu kurpiowskiego, „Kwartalnik Muzyczny” (1933) 1718, pp. 44-47. [Google Scholar]
 4. Skierkowski Władysław, Puszcza Kurpiowska w pieśni. Część druga. Zeszyt 2, Płock 1933. [Google Scholar]
 5. Skierkowski Władysław, Wesele na Kurpiach. Widowisko ludowe w 4-ch obrazach ze śpiewami i tańcami, Płock 1933. [Google Scholar]
 6. Skierkowski Władysław, Puszcza Kurpiowska w pieśni. Część druga. Zeszyt 3, Płock 1934. [Google Scholar]
 7. Skierkowski Władysław, O niektórych tańcach kurpiowskich, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2 (1936), pp. 159-161. [Google Scholar]
 8. Skierkowski Władysław, Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe puszczy kurpiowskiej, „Głos Mazowiecki” (1939) 68-87. [Google Scholar]
 9. Bogucka Agnieszka, Etnograf w sutannie, „Mazowsze. Serce Polski”, (2021) 7, pp. 40-41. [Google Scholar]
 10. Bogucka Agnieszka, O księdzu Skierkowskim na Mazowszu, „Kronika Mazowiecka”, (2012) 3, pp. 38-39. [Google Scholar]
 11. Ch[oroszewska-Zyśk] I[wona], Epitafium dla badacza. Pamięci ks. Skierkowskiego, „Gazeta Współczesna”, (2001) 216, p. 4. [Google Scholar]
 12. Choroszewska-Zyśk Iwona, Śladami księdza Skierkowskiego, „Gazeta Współczesna”, (2001) 218, p. 10. [Google Scholar]
 13. Choroszewska-Zyśk Iwona, Ksiądz i do Boga i do ludzi, „Rozmaitości Ostrołęckie”, (2002) No. 49, pp. 12. 15. [Google Scholar]
 14. Chybiński Adolf, Ks. Władysław Skierkowski, „Przegląd Muzyczny”, 4 (1928) 9, pp. 11-12. [Google Scholar]
 15. Domżalska Danuta, To nasz ziomek – ks. Władysław Skierkowski, „W Drodze do Emaus”, (2000) 12, p. 16. [Google Scholar]
 16. EO, Pieśni w komplecie, „Gazeta Współczesna”, (2004) 56, p. 7. [Google Scholar]
 17. EO, O Kurpiach w trzech tomach. Dzieło ks. Skierkowskiego zostało ocalone, „Gazeta Współczesna”, (2004) 62, p. 4. [Google Scholar]
 18. EO, Zwyczaje zapisane w pieśni. Zakończono prace nad spuścizną po ks. Skierkowskim, „Gazeta Współczesna”, (2003) 233, p. 4. [Google Scholar]
 19. Gadomski Henryk, Ks. Władysław Skierkowski – wybitny badacz Kurpiowszczyzny, „Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika”, (2004) 18, pp. 211-222. [Google Scholar]
 20. Graczyk Waldemar, Ksiądz Władysław Skierkowski – budowniczy kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Płocku-Imielnicy, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, (2007) 12, pp. 540-542. [Google Scholar]
 21. Grzybowski Michał Marian, Martyrologium duchowieństwa diecezji płockiej w latach II wojny światowej 1939-1945, Płock 1982. [Google Scholar]
 22. Grzybowski Michał Marian, Ksiądz Władysław Skierkowski. Etnograf Kurpiowszczyzny. 1886-1941, Myszyniec 2011. [Google Scholar]
 23. Grzybowski Michał Marian, Duchowieństwo diecezji płockiej, vol. 2, part 2, Płock 2008. [Google Scholar]
 24. Jakubowski Krzysztof, Temu, który ukochał kulturę kurpiowską. Bogurzyn, „Tygodnik Ciechanowski”, (2000) 48, p. III. [Google Scholar]
 25. J[akubowski] K[rzysztof], W hołdzie księdzu – etnografowi, „Tygodnik Ciechanowski” – „Tygodnik w Powiatach”, (2000) 46, p. III. [Google Scholar]
 26. Jakubowski Krzysztof, Lud wiejski w kraśniejszej szacie. Głużek. Śladami księdza Władysława Skierkowskiego, „Tygodnik Ciechanowski”, (2011) 21, p. 17. [Google Scholar]
 27. J[akubowski] K[rzysztof], Tu się urodził patron Mazowsza, „Tygodnik Ciechanowski”, (2011) 15, p. 23. [Google Scholar]
 28. J[akubowski] K[rzysztof], Pomnik dla Kolberga spod Mławy. Głużek-Bogurzyn, „Tygodnik Gazeta Mławska” (2020) 48, p. 19. [Google Scholar]
 29. J[akubowski] K[rzysztof], Pomnik dokumentalisty kultury kurpiowskiej i męczennika, „Tygodnik Ciechanowski”, (2021) 7, p. 7. [Google Scholar]
 30. J[akubowski] K[rzysztof], Bogurzyn. Akt i kamień pod pomnik, „Tygodnik Gazeta Mławska”, (2021) 34, p. 2. [Google Scholar]
 31. J[akubowski] K[rzysztof], Powrót piewcy kultury kurpiowskiej. Bogurzyn, „Tygodnik Gazeta Mławska”, (2021) 21, pp. 1, 19. [Google Scholar]
 32. Jan Paweł II, Świadectwo męczenników XX wieku wspólnym dziedzictwem Kościołów, „Ethos” 14 (2001) 1-2, pp. 11-16. [Google Scholar]
 33. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Skultuna 2012. [Google Scholar]
 34. Jaroszewski Zbigniew, Biblia w świadomości oraz żywej kulturze i tradycji Kurpiów. Studium biblijno-pastoralne (na przykładzie parafii Myszyniec), Myszyniec 2017. [Google Scholar]
 35. Kacpura Bożenna, Propagator kultury kurpiowskiej, „Czas Ciechanowa”, (2011) 25, p. 30. [Google Scholar]
 36. Kalinowska Barbara, Zapisał 2178 pieśni kurpiowskich, „Tygodnik Ostrołęcki”, (2006) 21, p. 20. [Google Scholar]
 37. Kielak Bernard, Pamięć społeczności kurpiowskiej o ks. Wł. Skierkowskim, „Wędrowiec Nadnarwiański”, (2011) 1-2, pp. 2-3. [Google Scholar]
 38. Kobyliński Andrzej, Just and Unjust Memory? The Moral Obligation to Remember All Victims of Wars and Totalitarian Regimes, „Journal of Military Ethics” 19 (2020) 2, pp. 151-162. [Google Scholar]
 39. Kowalski Wiesław Józef, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Bogurzynie, „Notatki Płockie”, (2000) 4, pp. 48-51. [Google Scholar]
 40. Kowalski Wiesław Józef, W Bogurzynie pamiętają o ks. Władysławie Skierkowskim, „Niedziela Płocka”, (2000) 50, pp. I, II. [Google Scholar]
 41. Kowalski Wiesław Józef, Piewca Kurpiowszczyzny – rzecz o ks. Władysławie Skierkowskim, „Niedziela Płocka”, (2001) 51, p. IV. [Google Scholar]
 42. Kowalski Wiesław Józef, W Myszyńcu o ks. Władysławie Skierkowskim (1886-1941), „Notatki Płockie” (2001) 4, pp. 45-46. [Google Scholar]
 43. Kućko Wojciech (red.), Rocznik diecezji płockiej 2021. Struktura personalno-administracyjna, Płock 2022, pp. 578-580. [Google Scholar]
 44. Markiewicz Zbigniew, Myśli literą pisane, Mława 2021. [Google Scholar]
 45. MB, Tablica ku czci ks. Skierkowskiego, „Tygodnik Ostrołęcki Weekend”, (2000) 102, pp. 7, 9. [Google Scholar]
 46. Michniewicz Justyna, Rok ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu, „Kronika Mazowiecka”, (2012) 4, p. 4. [Google Scholar]
 47. Mikulski Wiesław Janusz, Perełki księdza Władysława Skierkowskiego, „Niedziela”, (2004) 17, dod. „Głos Katolicki”, pp. I, III. [Google Scholar]
 48. Mróz Katarzyna, Ks. Skierkowski z wizytą u Chopina, „Kurpie”, (2011) 3, pp. 5-6. [Google Scholar]
 49. Myszyniec: odsłonięto tablice zasłużonych (zdjęcia), https://archiwum.moja-ostroleka.pl/myszyniec-odslonieto-tablice-zasluzonych-zdjecia,1404284166, 2.html (accessed on: 10.03.2022). [Google Scholar]
 50. Pajka Stanisław, Rozsławił Kurpiów, in: Informator Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, vol. 12, ed. B. Wiesiołek, Ciechanów 1999, pp. 147-153. [Google Scholar]
 51. Pajka Stanisław, Rozsławił Kurpiów, „Literatura Ludowa”, (2000) 2, pp. 46-47; [Google Scholar]
 52. Pajka Stanisław, Kurpie spłacają dług ks. Skierkowskiemu, „Niedziela”, (2001) 44, dod. „Głos Katolicki”, pp. I, III. [Google Scholar]
 53. Pajka Stanisław, Kurpiowski Kolberg. O Władysławie Skierkowskim, „Martyria”, (2001) 11, pp. 16-17. [Google Scholar]
 54. Pajka Stanisław, Regionaliści przed II wojną światową, „Kurpie”, (2006) 5, pp. 15-18. [Google Scholar]
 55. Parzych Katarzyna, Festiwal Muzyki Kościelnej im. ks. Władysława Skierkowskiego, „Głos Katolicki”, (2012) 23, p. 23. [Google Scholar]
 56. Piętka Włodzimierz, Bogurzyn k. Mławy. Wierność korzeniom, „Gość Niedzielny” – „Gość Płocki” (2021) 38, p. II. [Google Scholar]
 57. Rok 2021 ogłoszony rokiem księdza Władysława Skierkowskiego w gminie Myszyniec, https://www.moja-ostroleka.pl/art/1609498928/rok-2021-ogloszony-rokiem-ksiedza-wladyslawa-skierkowskiego-w-gminie-myszyniec (accessed on: 10.04.2022). [Google Scholar]
 58. Ścibek Zdzisław, Fascynat kurpiowskich pieśni, „Głos Katolicki”, (2011) 22, p. 21. [Google Scholar]
 59. Szymanowski Karol, Pieśni Kurpiowskie. 12 pieśni na głos solowy z fortepianem op. 58, Warszawa 1934. [Google Scholar]
 60. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, Etnograf Kurpiowszczyzny. Konferencja naukowa o księdzu Władysławie Skierkowskim, Myszyniec, 11 czerwca 2021 roku. Materiały konferencyjne. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Myszyniec 2021. [Google Scholar]
 61. Uroczystość poświęcona księdzu Władysławowi Skierkowskiemu w Myszyńcu, „Tygodnik Ostrołęcki”, (2001) 90, p. 15. [Google Scholar]
 62. Wnęta Adam, Wizytę sprzed wieku upamiętnili tablicą, „Kurier Ostrołęcki”, (2013), 34, p. 8. [Google Scholar]
 63. Wołosz Anna, Kochał te pieśni, „Tygodnik Ostrołęcki”, (2011) 14, p. 6. [Google Scholar]
 64. Wysocka-Ossowska Iza, O ks. Skierkowskim wiedzą wszystko, „Tygodnik Ostrołęcki”, (2011) 47, p. 6. [Google Scholar]
 65. Żebrowski Tadeusz, Ksiądz Władysław Skierkowski (1886-1941). Folklorysta, zbieracz ludowych pieśni kurpiowskich, „Studia Płockie”, 39 (2011), pp. 215-226. [Google Scholar]
 66. Zygner Leszek, Piewca kurpiowskiego folkloru, „Tygodniki Ostrołęcki”, (2016) 34, p. 18. [Google Scholar]
 67. Zygner Leszek, Piewca kurpiowskiego folkloru. Mazowieckie impresje historyczne, „Tygodnik Gazeta Mławska”, (2016) 34, p. 18. [Google Scholar]
 68. Zygner, Tradycja Mazowsza. Powiat mławski. Przewodnik subiektywny, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 69. Libera Piotr, Homilia Bogurzyn – poświęcenie pomnika ks. Władysława Skierkowskiego i sztandaru dla Szkoły jego imienia (11 September 2021), https://www.diecezjaplocka.pl/biskupi/piotr-libera/homilie/homilia-bogurzyn-poswiecenie-pomnika-ks-wladyslawa-skierkowskiego-i-sztandaru-dla-szkoly-jego-imienia-11-ix-2021 (accessed on: 10.01.2022). [Google Scholar]
 70. Piętka Włodzimierz, Bogurzyn i Kurpie pamiętają o ks. Skierkowskim, https://plock.gosc.pl/doc/7097299.Bogurzyn-i-Kurpie-pamietaja-o-ks-Skierko wskim (accessed on: 10.01.2022). [Google Scholar]
 71. Uchwała Nr XXVIII/130/2021 Rady Gminy w Wiśniewie z dn. 21 maja 2021 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bogurzynie, http://edziennik. mazowieckie.pl/WDU_W/2021/4843/oryginal/akt.pdf (accessed on: 10.01.2022). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.