Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 78 (1992): Nasza Przeszłość

Artykuły

Wokół imienia Piastówny opolskiej, klaryski w Starej Budzie

  • Stanisław Sroka
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.78.381-384  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1992

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie dotyczące imienia najstarszej córki księcia Władysława Opolczyka, która była zakonnicą w klasztorze klarysek w Starej Budzie. Pochodziła ona z pierwszego małżeństwa księcia z Elżbietą, córką wojewody wołoskiego Mikołaja Aleksandra Besaraba. W dotychczasowej historiografii panuje zamieszanie wokół jej imienia. Istnieje tylko jedno źródło, które ją wymienia - dokument Władysława Opolczyka z 1369 roku. Jednak jego oryginał zaginął, a publikacja zawiera wiele błędów. Niektórzy historycy sugerowali, że córka Władysława Opolczyka nosiła imię Kinga. To przekonanie oparte było na dokumencie sędziego nadwornego Jakuba z Szepes z 1373 roku, gdzie Elżbieta, córka Jenslina, została określona jako córka księcia opolskiego. Jednak Kinga nie była córką Władysława Opolczyka, lecz jego siostrą. Jej imię występuje często w innych źródłach z tego okresu. Ostatecznie imię najstarszej córki Władysława Opolczyka pozostaje nadal nieznane.

Bibliografia

  1. Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895. [Google Scholar]
  2. Dąbrowski J., Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370-1382, Kraków 1918. [Google Scholar]
  3. Fejér G., Codex diplomáticas Hungariae ecclesiasticus ac civilis, t. 9 cz. 4, Budae 1834. [Google Scholar]
  4. Pieradzka K., Elżbieta, córka Aleksandra Besaraba. [Google Scholar]
  5. Wertner M., Schlesisch-ungarische Allianzen, „Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft «Adler»” Neue Folgę Bd. 14: 1893. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.