Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 79 (1993): Nasza Przeszłość

Artykuły

Bolesław - arcybiskup ostrzyhomski (1321-1328)

  • Stanisław Sroka
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1993.79.121-147  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1993

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na działalności Bolesława, arcybiskupa Esztergom, którego nominację zawdzięczała interwencji Elżbiety, córki polskiego króla Władysława Łokietka i czwartej żony węgierskiego króla Karola Roberta. Mimo bogatej literatury węgierskiej na ten temat, polska historiografia omijała tę postać. Autor omawia różnorodne aspekty działalności Bolesława, w tym jego zaangażowanie gospodarcze, kościelne i polityczne. Arcybiskup skutecznie dbał o majątek arcybiskupstwa, wzbogacając go o skonfiskowane dobra oraz nabyte nowe. Źródła historyczne pozwalają prześledzić jego działalność kościelną, w tym zwołanie synodów prowincjonalnych, choć szczegóły jednego z nich z 1326 roku są lepiej znane niż drugiego, prawdopodobnie z 1323 roku. Bolesław uczestniczył także w życiu politycznym, reprezentując interesy króla Karola Roberta w Wenecji w 1322 roku. Artykuł omawia również zaangażowanie Bolesława w rozwiązywanie konfliktów lokalnych oraz jego spór z biskupem krakowskim w 1370 roku o jurysdykcję kościelną nad osadami polskimi.

Bibliografia

  1. Bylina S., Wizje społeczne w herezjach średniowiecznych. Humilaci, begini, begardzi, Wrocław 1974. [Google Scholar]
  2. Dąbrowski J., Elżbieta Łokietkówna 1305-1380, Kraków 1914. [Google Scholar]
  3. Felczak W., Historia Węgier, Wrocław 1983. [Google Scholar]
  4. Horwat J., Jedynak J., Córka Kazimierza księcia bytomskiego, Maria, królową Węgier, „Magazyn Bytomski” t. 6:1984. [Google Scholar]
  5. Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, t. 3, Wrocław 1977 [Google Scholar]
  6. Modelski T.E., Spory o południowe granice diecezji krakowskiej strony Spiszą (w. XIII-XVIII), Zakopane 1928. [Google Scholar]
  7. Sroka S., Piastówna śląska Maria, królową Węgier. [Google Scholar]
  8. Zachorowski S., Węgierskie i polskie osadnictwo na Spiszu do połowy XIV wieku, Kraków 1909. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.