Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 (1966): Nasza Przeszłość

Artykuły

Dotychczasowe wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przy kościele św. Świrada w Tropiu nad Dunajcem

  • Stanisław Kozieł
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1966.23.105-115  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1966

Abstrakt

W latach 1958— 1965 a szczególnie w 1958, 1963, 1965, przeprowadzone zostały trzy serie prac archeologiczno-architektonicznych których celem było zbadanie najstarszych elementów architektonicznych kościoła w Tropiu, oraz rozeznanie tła osadniczego w tym rejonie. Pomimo, że każdorazowa seria prac zakrojona była na niewielką skalę, to jednak sukcesywne realizowanie postulatów badawczych przyniosło niemały wkład do uzupełnienia nielicznych źródeł pisanych, pozwalając tym samym na pełniejszą rekonstrukcję zarysu najstarszego osadnictwa i budownictwa kamiennego w dolinie Dunajca. W niniejszym artykule zostały udostępnione szerszemu ogółowi.

Bibliografia

  1. Badania archeologiczno-architektoniczne w Tropiu, pow. Nowy Sącz, red. S. Kozieł, S. Świszczowski, A. Żaki, „Acta Archeologica Carpathica”, 1964, t. 6., fasc. 1-2, s. 63-70. [Google Scholar]
  2. J. Dutkiewicz, Odkrycie fragmentów romańskiego malowidła w kościele w Tropiu, „Acta Archeologica Carpathica”, 1964, t. 6, fasc. 1-2, s. 71-74. [Google Scholar]
  3. H. Kapiszewski, Cztery źródła do żywota św. Świrada, „Nasza Przeszłość” 19 (1964), s. 5-31. [Google Scholar]
  4. H. Kapiszewski, Eremira Świrad w Panonii, „Nasza Przeszłość” 10 (1959), s. 17-69. [Google Scholar]
  5. H. Kapiszewski, Eremita Świrad na ziemi rodzinnej, „Nasza Przeszłość” 23 (1966). [Google Scholar]
  6. H. Kapiszewski, Tysiąclecie eremity polskiego. Świrad nad Dunajcem, „Nasza Przeszłość” 8 (1958), s. 48-81. [Google Scholar]
  7. Powiat Nowosądecki, red. A, Misiąg-Bocheńska, [w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. I, Warszawa 1953, s. 337-338. [Google Scholar]
  8. S. Świszczowski, Kościół św. Świrada w Tropiu nad Dunajcem, „Kwartalnik Historii Architektury i Urbanistyki”, 1959, t. 4, s. 265-268. [Google Scholar]
  9. A. Żaki, Węzłowe zagadnienia Sądecczyzny, „Acta Archeologica Carpathica”, 4 (1963), s. 155-158. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.