Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 35 (1971): Nasza Przeszłość

Sylwetki, wspomnienia

Krótkie biografie. Łukasz Janczak, Andrzej Jakub Korsch, Stanisław Kostka Krzyżanowski, Józef Orzechowski, Antoni Putiatycki, Franciszek Weinreich

 • Alfons Schletz CM
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1971.35.189-200  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.09.1971

Abstrakt

Zbiór zawiera biogramy członków Zgromadzenia Księży Misjonarzy:
1) Łukasza Janczaka (1835-1918),
2) Andrzeja Jakuba Korscha (Korsz, Corsz) 1661-1719,
3) Stanisława Kostki Krzyżanowskiego (1800-1863),
4) Józefa Orzechowskiego (1819-1887),
5) Antoniego Putiatyckiego (1787-1862),
6) Franciszka Weinreicha (1762-1829)

 

Bibliografia

 1. Catalogue du personnel de la Congregation de la Mission depuis l ’origine (1625) jusqu’a la fin du XVIII-e siecle, Paris 1911. [Google Scholar]
 2. Chodyński S., Seminarium włocławskie, Włocławek 1904. [Google Scholar]
 3. Chotkowski W., Rozszerzenie protestantyzmu w ziemiach polskich pod rządem pruskim w XVII i XV III w., Poznań 1881. [Google Scholar]
 4. Czajewicz F., Rys historyczny Szpitala Świętego Rocha w Warszawie, Warszawa 1872. [Google Scholar]
 5. Czaplewski P., Przeszkody w założeniu szkoły katolickiej w Gdańsku poreformacyjnym, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 16 (1909). [Google Scholar]
 6. Dudek W., Teologiczno-moralny dorobek włocławskiego seminarium duchownego, „Ateneum kapłańskie” 61 (1969). [Google Scholar]
 7. Giżycki J.M. (Wołyniak), Księża Misjonarze w Wilnie, Kraków 1916. [Google Scholar]
 8. Giżycki J.M. (Wolyniak), Notatka o niektórych naszych siedzibach trynitarskich, Kraków 1912. [Google Scholar]
 9. Kamocki M., Perboyre A., Memoires de la Congregation de la Mission, Paris 1863. [Google Scholar]
 10. Kalla S., Kościół i parafia św. Krzyża w Warszawie. „Roczniki obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” 37 (1934). [Google Scholar]
 11. Karbowiak A., Materiały do dziejów wychowania i szkół w Ziemi Chełmińskiej, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 7 (1900). [Google Scholar]
 12. Księga Pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1625–1925), Kraków 1925. [Google Scholar]
 13. Liedtke A., Początkowe dzieje seminarium chełmińskiego. „Nasza Przeszłość”, 11 (1960). [Google Scholar]
 14. Mańkowski A., Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły do naszych czasów, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 33 (1926). [Google Scholar]
 15. Pawełek P., Działalność Księży Misjonarzy domu wileńskiego w Wilnie i na Litwie w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 1930. [Google Scholar]
 16. Petrani A., Nauka praw a kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku, Lublin 1961. [Google Scholar]
 17. Petrzyk L., Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, Warszawa 1920. [Google Scholar]
 18. Pirożyński M., Zakony męskie w Polsce, Lublin 1937. [Google Scholar]
 19. Przyałgowski W., Żywoty biskupów wileńskich, Petersburg 1860. [Google Scholar]
 20. Puchalski F., Seminarium kieleckie, Kielce 1901. [Google Scholar]
 21. Rosset E., Notices bibliographiques sur les ecrivains de la Congregation de la Mission, Angouleme 1878. [Google Scholar]
 22. Rzymełka J., Przed 75 laty. Z żałobnej karty zgromadzenia świętokrzyskich misjonarzy w Warszawie, „Rocznik parafii św. Krzyża w Warszawie”, 4 (1939). [Google Scholar]
 23. Schletz A., Studia kard. Ledóchowskiego w seminarium świętokrzyskim w Warszawie (1841– 1843), „Nasza Przeszłość” 2 (1947). [Google Scholar]
 24. Wicher W., Nauka teologii moralnej w dawnych seminariach misjonarskich, „Nasza Przeszłość”, 3 (1947). [Google Scholar]
 25. Wiśniewski J., Seminarium duchowne rzymsko–katolickie w Sandomierzu (1820–1920), Sandomierz 1926. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.