Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 98 (2002): Nasza Przeszłość

Artykuły

Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha

  • Jerzy Strzelczyk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2002.98.5-97  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2002

Abstrakt

Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha obejmuje szereg uroczystości jubileuszowych oraz publikacji, które miały miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jubileusz 950-lecia męczeństwa św. Wojciecha przypadł w okresie trudnych warunków społeczno-politycznych, jednak przyniósł wiele publikacji. W kolejnych dziesięcioleciach badania nad epoką, środowiskiem, postacią, męczeństwem, kultem i znaczeniem historycznym św. Wojciecha rozwijały się z różną dynamiką, przynosząc pewne istotne osiągnięcia. Przegląd prac, zwłaszcza z ostatnich 30 lat, pomimo braku pełnych zestawień bibliograficznych, obejmuje te prace, które wnoszą znaczący wkład do nauki.

Bibliografia

  1. Chociszewski J. , Św. Wojciech patron archidiecezji gnieźnieńskiej i Królestwa Polskiego, Gniezno 1897. [Google Scholar]
  2. Dunin-Wąsowicz T., Kulty świętych w Polsce X w., w: Polska w Świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1972. [Google Scholar]
  3. Gieysztor A., Sylvestre II et les Églises de Pologne et Hongrie, w: Gerberto. Scienza, storia e mito, Bobbio 1985. [Google Scholar]
  4. Graus F., Böhmen zwischen Bayern und Sachsen. Zur böhmischen Kirchengeschichte des 10. Jahrhunderts, „Histórica” 17:1969. [Google Scholar]
  5. Kiersnowski R., O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego i roli kultu św. Wojciecha w Polsce,1958. [Google Scholar]
  6. Machilek F., Adalbert von Prag (urn 956-997), w: Theologische Realenzyklopädie, t.1, 1977. [Google Scholar]
  7. Trawkowski S., Palona apud reverendum beati martyris Adalberti sepulchrum. Ze studiów nad dewocją wczesnośredniowieczną, 2, w: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976. [Google Scholar]
  8. Wenskus R., Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Quarfurt, Münster-Köln 1956. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora