Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 84 (1995): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność duszpasterska biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 1926-1939

  • Jan Walkusz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1995.84.211-256  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1995

Abstrakt

Biskup Stanisław Wojciech Okoniewski, pierwszy – po długich latach niewoli narodowej – polski biskup diecezjalny diecezji chełmińskiej, przeszedł do historii jako ten, który zapoczątkował przekształcenia strukturalne i uporządkował życie kościelne na Pomorzu w okresie II Rzeczypospolitej. Po objęciu kierownictwa diecezją w 1926 roku zaczął systematycznie wizytować wszystkie parafie, a zdobyte w ten sposób doświadczenie podpowiadało mu potrzebę przeprowadzenia reformy administracji diecezjalnej. Polegało to na uregulowaniu sieci parafii i dekanatów, rozbudowie kurii biskupiej oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu synodu diecezjalnego. Być może największa zmiana wynikająca z inicjatywy biskupa Okoniewskiego nastąpiła w obszarze formacji duchownych. W 1927 r. w seminarium wprowadzono nowy stosunek studiorum. Dotychczasowe przedmioty zostały znacznie rozszerzone, program wzbogacono o nowe przedmioty i seminaria naukowe, co było możliwe dzięki powiększeniu i odpowiedniemu przygotowaniu kadry profesorskiej – zarówno w seminarium, jak i w liceum „Collegium Marianum” pod patronatem biskupa. Gruntowna modyfikacja egzaminów licencjackich dla duchowieństwa miała przede wszystkim na celu zasadnicze dokształcanie duszpasterzy w głównych obszarach teologicznych. Biskup był także twórcą duszpasterstwa morskiego, co było wówczas czymś zupełnie nowym w teologii pastoralnej. Szczególną uwagę zwracał na edukację religijną swoich diecezji i ich zaangażowanie apostolskie, rozwój organizacji i stowarzyszeń kościelnych, zwłaszcza Akcji Katolickiej.

Bibliografia

  1. Bystrzycki L., Duchowieństwo polskie Kościoła Rzymskokatolickiego w Wielkopolsce 1815-1918, Koszalin1989. [Google Scholar]
  2. Gajewski M., Kwestia morska w działalności biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego (1930-1939), Pelplin 1986. [Google Scholar]
  3. Karnowski J., Moja droga kaszubska, Gdańsk 1981. [Google Scholar]
  4. Liedtke A., Wojenne losy biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, Pelplin 1983; Stanisław Wojciech Okoniewski Biskup Chełmiński Materiały IV Spotkań Pelplińskich 8 maja 1984, Pelplin 1986. [Google Scholar]
  5. Liss A., Ostatnie lat dziesięć pracy charytatywnej diecezji chełmińskiej, MDCh 8:1936. [Google Scholar]
  6. Nadolny A., Archiwum Diecezji Chełmińskiej w okresie II wojny światowej, vr. Kościół i społeczności Rewolucje-demokracje-totalitaryzmy. Studia z dziejów XIX -XX wieku, Lublin1993. [Google Scholar]
  7. Pasierb J.S, Biskup morski, „Tygodnik Powszechny” 38:1984. [Google Scholar]
  8. Szurowski R., Gdyńskie Forum Morskie, „Rocznik Gdyński” 1:1977. [Google Scholar]
  9. Walkusz J., Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939, Pelplin 1992. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.