Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 108 (2007): Nasza Przeszłość

Artykuły

Zaangażowanie wiernych w życiu polonijnej parafii w London, Ontario (Kanada)

 • Jan Walkusz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.108.59-147  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2007

Abstrakt

Poza kilkoma odosobnionymi przypadkami w drugiej połowie XIX w., od początku XX w. i przez prawie pół wieku Polacy osiedlający się w Londynie usilnie zabiegali o utworzenie własnej parafii z polskim księdzem. Dzięki harmonijnej współpracy miejscowych polskich księży i wyjątkowej życzliwości ówczesnego londyńskiego biskupa - Johna C. Cody'ego - została ona ostatecznie erygowana w 1953 roku. Polska ludność Londynu i okolic podjęła się więc budowy kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz rozpoczęła budowę prezbiterium i innych obiektów kościelnych służących polskiej społeczności. Ten proces uczestnictwa i zaangażowania na różnych płaszczyznach w budowę struktur parafialnych oraz w kształtowanie jej charakteru religijnego, społecznego i duchowego, generował w ciągu pięćdziesięciu lat historii znaczące tendencje. znaczące trendy w organizacji i formacji. Ogólnie rzecz biorąc, tendencje te można podzielić na dwie kategorie: grupy funkcjonalne i grupy formacyjne, które skupiając mniejsze stowarzyszenia i grupy zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, odcisnęły swoje piętno na życiu parafii, wpływając na jej ogólną działalność i uwidaczniając jej obecność w zróżnicowanym społeczeństwie Kanady. Do pierwszej kategorii działań tak sklasyfikowanych należą: rada parafialna, służba liturgiczna (chórzyści, lektorzy, komentatorzy tekstów liturgicznych, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, kolektorzy, organiści, chór, schola) oraz inne organizacje religijne (Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Stowarzyszenie Najświętszego Imienia Jezus). Drugą kategorię tworzą: Żywy Różaniec, grupy apostolskie dla młodzieży i dzieci (Legion Maryi, Katolickie Koło Młodzieży, Krucjata Eucharystyczna, Małe Koło Różańcowe), Oaza Rodzin, Grupa Modlitewna, Odnowa w Duchu Świętym, Krąg Biblijny, Katolicka Grupa Młodzieży, Krucjata Eucharystyczna, Grupy Miłosierdzia Bożego i Rodziny Radia Maryja. Tę szczególnie aktywną obecność wiernych w życiu parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Londynie można uznać za swoiste pars pro toto społeczeństwa polskiego w Ameryce Północnej.

Bibliografia

 1. Diamentowy jubileusz parafii Świętej Trójcy w Montrealu 1916-1991, oprac. I. Popławski, Montreal (Quebek) Kanada 1991. [Google Scholar]
 2. Kaldon S. M., Kochać Ją całym sercem. Żywy różaniec, Sandomierz 2004. [Google Scholar]
 3. Kamiński R., Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 2 - Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin 2002. [Google Scholar]
 4. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983. [Google Scholar]
 5. Książka pamiątkowa 20-lecia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski i 40-lecia kapłaństwa ks. Prałata Franciszka J. Pluty jej proboszcza założyciela, London 1973. [Google Scholar]
 6. Petrowa-Wasilewicz A., Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 7. Suenens L. J., La promesse legionnaire, Paris 1982. [Google Scholar]
 8. Walkusz J., W służbie jednego Kościoła na styku kultur i narodowości. 25-lecie kapłaństwa Adama Gabriela CSMA, Lublin-London, Ont. 2003. [Google Scholar]
 9. Walkusz J., Z dziejów parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ontario, w: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski. Zloty jubileusz, London, Ontario 2004. [Google Scholar]
 10. Weron E., Laikat i apostolstwo, Poznań 1973. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.