Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 (1946): Nasza Przeszłość

Artykuły

Wizytacje diecezji krakowskiej z lat 1510-1570

  • Tadeusz Glemma
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1946.1.43-96  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1946

Abstrakt

--

Bibliografia

  1. Łętowski L., Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. II, Kraków 1852. [Google Scholar]
  2. Silnicki T., Organizacja archidiakonatu w Polsce, "Studia nad Historią Prawa Polskiego" X 1927. [Google Scholar]
  3. Zachorowski St., Sądy synodalne w Polsce, Kraków 1911. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.