Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 95 (2001): Nasza Przeszłość

Sprawozdania

Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, Lublin, 13-14 listopada 2000 r.

  • Przemysław Wiszewski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2001.95.491-497  [Google Scholar]
Opublikowane: 13.12.2023

Abstrakt

W dniach 13-14 listopada 2000 roku odbyła się sesja naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, poświęcona heraldyce kościelnej. Organizatorami były Katedra Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Kościoła Katolickiego KUL oraz lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Referat Józefa Szymańskiego poddał w wątpliwość sens używania terminu "heraldyka kościelna", sugerując, że należy traktować ją jako dziedzinę stosującą się do ogólnych zasad heraldyki. Następnie omówiono aspekty historyczne i hipotezy dotyczące genezy herbu biskupiego oraz praktyczne zasady tworzenia herbów osób i instytucji kościelnych. Wystąpienia poruszały także tematy związane z heraldyką hierarchów katolickich Kościołów wschodnich i relacjami między herbami osobistymi biskupów a heraldyką zarządzanych prowincji i klasztorów. Sesja zakończyła się podkreśleniem wzrostu zainteresowania badaniami nad heraldyką kościelną, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach.

Downloads

Download data is not yet available.