Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 119 (2013): Nasza Przeszłość

Sprawozdania

Misyjne drogi kościoła. Ogólnopolskie spotkanie historyków Kościoła w Pelplinie, 5-6 kwietnia 2013 r.

 • Marcin Nabożny
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2013.119.391-396  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2013

Bibliografia

 1. Cieślak S. SJ, Dzieje przygotowań kandydatów do kapłaństwa w Kościele katolickim. Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Wadowicach, 27-28 IV 2011, „Nasza Przeszłość” 115-116(2011), s. 567-573. [Google Scholar]
 2. Cieślak S. SJ, Męczeństwo – szczególne świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Rzeszowie, 8-9 IV 2010, „Nasza Przeszłość” 113(2010), s. 347-351. [Google Scholar]
 3. Cieślak S. SJ, Spotkanie historyków Kościoła w 800. rocznicę powstania Zakonu Franciszkańskiego (15-17 IV 2009), „Nasza Przeszłość” 111(2009), s. 327-331. [Google Scholar]
 4. Cieślak S. SJ, Spotkanie historyków Kościoła w Legnicy (27-28 III 2008 r.), „Nasza Przeszłość” 109(2008), s. 335-338. [Google Scholar]
 5. Kapuściński J., Ogólnopolski Zjazd historyków Kościoła w 2013 r., „Niedziela” 17(2013). [Google Scholar]
 6. Kapuściński J., Ogólnopolski Zjazd historyków Kościoła w 2012 r., „Niedziela” 23(2012). [Google Scholar]
 7. Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 12, red. J. Walkusz, Lublin 2013. [Google Scholar]
 8. Nabożny M., Historycy Kościoła o misjach. Ogólnopolski zjazd w Pelplinie 5-6 kwietnia 2013 r., „Niedziela” 12(2013), s. 32. [Google Scholar]
 9. Nabożny M., Historycy Kościoła w Binarowej, [w:] Binarowa. Studia i materiały z dziejów parafii i sanktuarium, red. W. Bielak, B Walicki, S. Zych, Kolbuszowa 2011, s. 121-124. [Google Scholar]
 10. Nabożny M., Historycy o męczeństwie w Kościele, „Niedziela Rzeszowska” 53(2010), nr 17, s. 7. [Google Scholar]
 11. Nabożny M., Ogólnopolski Zjazd historyków Kościoła w Rzeszowie „Niedziela” 14(2010), s. 36. [Google Scholar]
 12. Nabożny M., Ogólnopolski Zjazd Historyków Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Z ks. prof. dr. Hab. Janem Walkuszem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownikiem Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku, dyrektorem Instytutu Historii Kościoła KUL i sekretarzem Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego rozmawia ks. Marcin Nabożny, „Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej” 19(2010) nr 1, s. 125-129. [Google Scholar]
 13. Nabożny M., Ogólnopolski Zjazd historyków Kościoła. Wigry 12-13 kwietnia 2012 r., „Niedziela” 14(2012). [Google Scholar]
 14. Nabożny M., Ogólnopolskie spotkanie Historyków Kościoła. Wadowice 27-28 kwietnia 2011, „Niedziela” 16(2011). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.