Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

The Włocławek Period of Fr. Stefan Wyszyński’s Pastoral Ministry: Presbyterate and The Time of Priestly-Spiritual Leadership (Part 2)

DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.57-74  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

The presented article analyzes the completion of formation for the priesthood in the Seminary and, then, the “Włocławek period” of the pastoral ministry of Fr. Stefan Wyszyński. The author’s interpretation of the source materials aims to display the meaning and significance of that time for the overall activity of Fr. Stefan Wyszyński, the future Primate of Poland. The exploration of the above research is based on analyzing source texts using the historical method to reconstruct historical facts and, after that, their reinterpretation by the inductive-deductive method. Therefore, the above article’s primary research goal is to present the “Włocławek period” of Wyszyński’s priestly life in the context of Poland’s social and political situation. However, the threats posed by the invasion of the then anti-Christian Marxist-Leninist ideology and Nazi Hitlerism with all the horrors of World War II were dire. They threatened the existence of both the Polish Church and the Nation. After all, even in the period of the most brutal repressions, Wyszyński defended each man’s personal dignity and the Christian identity of Poles. Moreover, according to the author of this study, the seminarian formation, pastoral ministry in the Diocese of Włocławek, studies at the Catholic University of Lublin, foreign scholarships, as well as the time of World War II were a kind of testing ground, where Fr. Stefan Wyszyński was able to gain and develop the pastoral experience necessary for his future activity as ordinary of the Lublin diocese, and, later, the Archdiocese of Gniezno and Warsaw, and the Primate of Poland.

Bibliografia

 1. Antoniuk G., Niezwykły gość. Ksiądz Stefan Wyszyński u Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 2000. [Google Scholar]
 2. Czaczkowska E. K., Kardynał Wyszyński: Biografia, Kraków 2013. [Google Scholar]
 3. Dębiński J., Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939, Toruń 2008. [Google Scholar]
 4. Dziuba A. F., Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010, p. 19. [Google Scholar]
 5. Góra J., Grzegorczyk J., Skrawek nieba albo o Ojcu i Królu, Poznań 2001. [Google Scholar]
 6. Gościmska A., Kamiński R., Laski w czasie okupacji 1939-1945, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 7. Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981), in: http://stefwysz.blogspot.com/2011/05/ksiadz-kanonik-jerzy-baszkiewicz-ksiadz.html (retrieved October 14, 2019). [Google Scholar]
 8. Micewski A., Cardinal Wyszyński, Sant Diego-New York-London 1984. [Google Scholar]
 9. Micewski A., Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu, Paris 1982. [Google Scholar]
 10. Nitecki E., Ksiądz Stefan Wyszyński student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1923-1929, Lublin 2006. [Google Scholar]
 11. Romaniuk M.E., Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, vol. I, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 12. Wyszyński S., Biografia w fotografiach, Orchard Lake, Michigan 1969. [Google Scholar]
 13. Wyszyński S., Droga życia, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 14. Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy, Poznań 1957. [Google Scholar]
 15. Wyszyński S., Miłość i sprawiedliwość społeczna. Rozważania społeczne, Poznań 1993. [Google Scholar]
 16. Wyszyński S., Najważniejszą wartością na świecie jest człowiek. Do delegacji NSZZ „Solidarność“ Region Mazowsze 19.10.1980, in: S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, p. 960-965. [Google Scholar]
 17. Wyszyński S., Nie dać sobie wydrzeć ziemi! Do Solidarności wiejskiej rolników indywidualnych. Warszawa-Miodowa 2.04.1981, in: Kościół w służbie Narodu, p. 268-278 [Google Scholar]
 18. Wyszyński S., Nie oczekujemy życia łatwego. Podczas ingresu do katedry lubelskiej 26.05. 1946, in: Nauczanie społeczne 1946-1981, p. 9-13. [Google Scholar]
 19. Wyszyński S., O Ojcu Jacku Woronieckim, „W Drodze”, 8 (1974), p. 4-13. [Google Scholar]
 20. Wyszyński S., Po śladach Chrystusa-Lekarza. Do absolwentów studiów medycznych w Warszawie 7.06.1959, in: S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, p. 129-134. [Google Scholar]
 21. Wyszyński S., Rodzina-Naród-społeczeństwo. Kazanie świętokrzyskie 18 I 1976, in: S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, p. 686-693. [Google Scholar]
 22. Wyszyński S., Sursum corda. Z kazania do górali tatrzańskich (Zakopane 1957), in: Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 1998, p. 142-148. [Google Scholar]
 23. Wyszyński S., Z komentarza do Jasnogórskich Ślubów Narodu, in: Dzieła zebrane, vol. II, Warszawa 1995, p. 85-86. [Google Scholar]
 24. Wyszyński S., Zapiski Więzienne, Wrocław 1982. [Google Scholar]
 25. Wyszyński S., Zmaganie się sprawiedliwości i miłości. Do prawników Warszawy 6.04.1968, in: S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, p. 357-361. [Google Scholar]
 26. Żółtowski M., Blask prawdziwego Światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i Jej Dzieło, Lublin 1999. [Google Scholar]