Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Instructions on Procedural Actions to Parties in the Enforcement Proceedings Taking into Account the Acknowledgment of the Decision to Award the Bid

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-36  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

Instructions in civil proceedings have an important role in the possibility of the parties to exercise their rights. The legislator paid attention to the importance of instructions, while striving to create templates for instructions, which will ultimately not happen. It is similar in the enforcement proceedings. It will be paid attention to the nature and significance of instructions in this proceeding, with particular emphasis on the refusal to award the bid, which affects the property relations of the parties.

References

 1. Adamczuk, Andrzej. 2021. “Komentarz do art. 975 k.p.c.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Vol. 2: Art. 506–1217, edited by Małgorzata Manowska. Warsaw. LEX/el. [Google Scholar]
 2. Bartz, Antoni W. 1934. “Czy można zaskarżyć przybicie licytacyjne nieruchomości z powodu wadliwości ogłoszeń dokonanych przez gminę.” Polski Proces Cywilny 16–17:538–40. [Google Scholar]
 3. Bodio, Joanna. 2020. “Komentarz do art. 5 k.p.c.” In Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, vol. 1–2, edited by Tadeusz Zembrzuski. Warsaw. Lex/el. http://sip.lex.pl [Google Scholar]
 4. Ciepła, Helena. 2018. “Przybicie.” In Sylwia Brzeszczyńska, and Helena Ciepła, Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów. Warsaw. LEX, http://sip.lex.pl [Google Scholar]
 5. Flaga–Gieruszyńska, Kinga. 2019. “Komentarz do art. 991.” In Andrzej Zieliński, and Kinga Flaga–Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warsaw. Legalis. http://sip.legalis.pl [Google Scholar]
 6. Hahn, Zbigniew. 1936a. “Odmowa przybicia.” Polski Proces Cywilny 20–21:627–34. [Google Scholar]
 7. Jarocha, Andrzej. 2020. “Komentarz do art. 805.” In Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, vol. 1–2, edited by Tadeusz Zembrzuski. Warsaw. LEX/el. [Google Scholar]
 8. Korzonek, Jan. 1934. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Część druga Kodeksu postępowania cywilnego. Vol. 2: Art. 598–864. Warsaw: Loen Frommer. [Google Scholar]
 9. Krakowiak, Michał. 2019. “Komentarz do art. 975 k.p.c.” In Kodeks postępowania cywilnego. Vol. 2: Komentarz. Art. 730–1217, edited by Janusz Jankowski. Warsaw. Legalis. [Google Scholar]
 10. Kunicki, Ireneusz. 2019a. “Komentarz do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości.” In Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Warsaw. LEX/el. http://sip.lex.pl [Google Scholar]
 11. Kunicki, Ireneusz. 2019b. “Pouczenie o ograniczeniach egzekucji, utrwalanie czynności egzekucyjnych oraz granice czasowe dokonywania czynności przez komornika. Komentarz do art. 805, 8091 i 810 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.” [Google Scholar]
 12. Kunicki, Ireneusz. 2019c. “Wybór formy złożenia wniosku, termin do podjęcia czynności, uzyskiwanie informacji i pouczenie uczestników przez komornika.” Suplement Przegląd Prawa Egzekucyjnego, no 1. Legalis. [Google Scholar]
 13. Łopatowska–Rynkowska, Joanna. 2007. Czynności sądu w toku egzekucji z nieruchomości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 14. Marszałkowska–Krześ, Elwira. 2019. “Opinia z dnia 7 stycznia 2019 r. Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.).” https://obsil.kirp.pl/wp-content/uploads/2019/01/Opinia-z-07.01.2019-r.-KPC-14.12.2018-r.pdf [accessed: 11.05.2021]. [Google Scholar]
 15. Manowska, Małgorzata. 2021. “Komentarz do art. 5.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Vol. 1: Art. 1–477(16), edited by Małgorzata Manowska, 4th edition. Warsaw. LEX/el. [Google Scholar]
 16. Pietrzkowski, Henryk. 2020. “Komentarz do art. 5.” In Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, vol. 1–2, edited by Tadeusz Zembrzuski. Warsaw. LEX/el. [Google Scholar]
 17. Romańska, Marta. 2014. “Przybicie.” In Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Komentarz, edited by Marta Romańska, and Olga Leśniak, 825. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Sitkiewicz, Maciej. 2001. “Przybicie w egzekucji z nieruchomości.” Problemy Egzekucji. Magazyn komorników sądowych 10:74. [Google Scholar]
 19. Studzińska, Joanna. 2019. “Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i inne czynności egzekucyjne.” In Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, edited by Jacek Gołaczyński. Warsaw. LEX/el. [Google Scholar]
 20. Świeboda, Zdzisław. 1980. Sąd jako organ egzekucyjny. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 21. Świeczkowski, Jarosław. 2019. “Przybicie w toku egzekucji z nieruchomości.” Studia Prawnicze PAN 2 (218):85–95. [Google Scholar]
 22. Uliasz, Marcin. 2016. “Komentarz do art 767.” In Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, edited by Jacek Gołaczyński, and Dariusz Szostek. Warsaw: C.H. Beck. Legalis. [Google Scholar]
 23. Wengerek, Edmund. 2009. “Komentarz do art 991.” In Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części II i III k.p.c., edited by Marta Romańska, 508–10. Warsaw: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. [Google Scholar]
 24. Zedler, Feliks. 1995. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne: Komentarz. Vol. 3: Postępowanie egzekucyjne (art. 844–1003 k.p.c). Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 25. Żyznowski, Tadeusz .2015. “Komentarz do art. 991 k.p.c.” In Kodeks postępowania cywilnego. Vol. 3: Komentarz. Art. 730–1088, edited by Andrzej Marciniak, and Kazimierz Piasecki. Warsaw. Legalis. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.