Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

An Expert in Disciplinary Proceedings in the Police in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4779  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

Disciplinary proceedings in the Police is a crucial issue given the size of this formation. For this reason, the number of relevant proceedings is also adequate. I will begin this discussion with a presentation of selected issues of disciplinary proceedings in the Police that shed light on this subject matter. The core interest of this study is evidentiary proceedings carried out as part of disciplinary proceedings, and to be more precise, the possibility of taking evidence from an expert witness’s opinion. This issue is largely regulated under the Code of Criminal Procedure. Naturally, there are some problems, e.g. when we talk about the system of verification of expert witnesses’ competences, but this is not subject of the discussion here. The legislator, in the act that regulates the procedure in a disciplinary offence committed by a police officer, did not include a regulation concerning an expert witness and did not refer to the application of another relevant provision either. This is why we are left with a question of what to do if special information must be obtained in the case. Another element of the discussion, after answering the first question, addresses the possibility of suspending the disciplinary proceedings if an opinion of an expert witness is being awaited. Moreover, I also include comments on the possibility of asking the opinion of an expert witness specializing in Polish law. The discussion carried out in this study is only an outline of problems that appear in the practice of conducting disciplinary proceedings.

References

 1. Adamczak, Ireneusz 2012. “Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w Policji.” In Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, edited by Piotr Jóźwiak, and Krzysztof Opaliński, 57-66. Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile. [Google Scholar]
 2. Baj, Dariusz, and Dariusz Bober. 2013. Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta. Legionowo: Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. [Google Scholar]
 3. Drajewicz, Dariusz 2014. “Ocena opinii biegłego w postępowaniu karnym.” Przegląd Sądowy 6:76-87. [Google Scholar]
 4. Flaga-Gieruszyńska, Kinga, Jacek Gołaczyński, Aleksandra Klich, et. al. 2017. Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Janusz-Pohl, Barbara 2017. “Analogia legis na gruncie ustawy o Policji – zagadnienia wybrane.” In Odpowiednie stosowanie przepisów innych ustaw w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych, edited by Piotr Jóźwiak, Wiesław Kozielewicz, and Krzysztof Opaliński, 21-28. Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile. [Google Scholar]
 6. Jóźwiak, Piotr. 2011. “Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów.” In Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji, edited by Piotr Jóźwiak, and Witold Majchrowicz, 17-42. Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile. [Google Scholar]
 7. Kmiecik, Romuald. 1985. “Przeszkody dowodowe a zawieszenie postępowania karnego (artykuł dyskusyjny).” Palestra 2:52-55. [Google Scholar]
 8. Kosonoga, Jacek. 2017. “Komentarz do art. 22.” In Kodeks postępowania karnego. Vol. I: Komentarz do art. 1-166, edited by Ryszard A. Stefański, and Stanisław Zabłocki. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 9. Kotowski, Wojciech 2021. “Komentarz do art. 135h.” In Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 10. Kubisa-Ślipko, Anna. 2006. “Długotrwały.” In Słownik języka polskiego. Wałbrzych: Wydawnictwo Językowe Aneks. [Google Scholar]
 11. Kurowski, Michał. 2022. “Komentarz do art. 22.” In Kodeks postępowania karnego. Vol. I: Komentarz aktualizowany, edited by Dariusz Świecki, Barbara Augustyniak, and Krzysztof Eichstaedt. Warszawa: Lex el. [Google Scholar]
 12. Ładoś, Sebastian 2016. “Ocena opinii biegłego psychologa w postępowaniu karnym.” In Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, edited by Bartosz Lewandowski, 62-71. Warszawa: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. [Google Scholar]
 13. Przygodzki, Jacek. 2011. “Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta za czyny będące przejawem nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej. Problem kwalifikacji zachowania policjanta jako czynu nieetycznego.” In Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji, edited by Piotr Jóźwiak, and Witold Majchrowicz, 127-37. Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile. [Google Scholar]
 14. Rodzoch, Inka. 2017. “Kodeksowe podstawy zawieszenia postępowania karnego.” Veritas Iuris 1:60-75. [Google Scholar]
 15. Tomaszewski, Tadeusz. 2000. Dowód z opinii biegłego. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.