Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Effects of the Reorganisation of Cultural Institutions for the Area of Employment Relationships

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5305  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

The article discusses the problem of reorganisation of cultural institutions in the context of employment. The reorganisation of a cultural institution may take the form of a merger or split-up of institutions, and, in extreme cases, complete dissolution of such an entity. These forms of reorganisation are crucial for the employment relations inside the institution. Cultural institutions have legal personality, and they are separate from their founding bodies. Employees of cultural institutions also enjoy a special status: while their employment relations are governed by the provisions of the Labour Code, the specificity of work in cultural institutions is also governed by the provisions of the Act on the Organisation and Pursuit of Cultural Activities.

References

 1. Antoniak, Patrycja (ed.). 2012. Ustawa o muzeach. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Antoniak-Tęskna, Patrycja (ed.). 2019. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 3. Gersdorf, Małgorzata, and Krzysztof Rączka (eds.). 2012. Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 4. Gajewski, Sebastian, and Aleksander Jakubowski (eds.). 2016. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Hajn, Zbigniew. 1996. “Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 38, no. 10:18-25. [Google Scholar]
 6. Liszcz, Teresa. 2016. Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Maniewska, Eliza. 2009. “Transfer przedsiębiorstwa a obowiązki informacyjne zakładowej organizacji związkowej.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 51, no. 7:15-20. [Google Scholar]
 8. Pezda, Ewa. 2010. “Sytuacja prawna pracowników w razie przejścia zakładu pracy lub jego części.” Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 17, no. 1:33-46. [Google Scholar]
 9. Sadlik, Ryszard. 2012. “Roszczenia z tytułu mobbingu w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.” Służba pracownicza 39, no. 6:9-10. [Google Scholar]
 10. Świątkowski, Andrzej M. (ed.). 2016. Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Szewczyk, Marek. 1996. Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności i innych praw podmiotowych jednostki. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.