Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 Nr 1 (2020)

Artykuły

Prawne i praktyczne aspekty realizacji czynnego prawa wyborczego przez studentów w Polsce

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-39  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza obowiązującego stanu prawnego dotyczącego realizacji czynnego prawa wyborczego przez studentów w Polsce. Autor zbada szczegółowo normy prawne kodeksu wyborczego dotyczące tytułowego zagadnienia. Weryfikacji zostaną poddane także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej i orzecznictwo sądowe. Autor spróbuje określić, na ile stan prawny gwarantuje praktyczną realizację czynnego prawa wyborczego przez studentów w warunkach wynikających z dokonanej analizy.

 

Bibliografia

  1. Bielski Henryk, transl. 1995. “Systemy wyborcze. Ogólnoświatowe studium porównawcze, Kijów 1994 r.” Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny 1:43–57. [Google Scholar]
  2. Jackiewicz, Andrzej 2016. “Głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika jako alternatywne metody głosowania w świetle polskiego Kodeksu wyborczego.” Białostockie Studia Prawnicze 20A:273–83. [Google Scholar]
  3. Jaworski, Stefan J. 2013. “Zasady polskiego prawa wyborczego.” In Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: Teoria i praktyka”, ed. Vaigauskas Zenonas, 21–43. Wilno: Wydanie Głównej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej. [Google Scholar]
  4. Kubicka–Żach, Katarzyna. 2019. “Mija termin na utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i aresztach.” https://www.prawo.pl/samorzad/obwody-glosowania-w-zakladach-leczniczychdomach-pomocy,470040.html [accessed: 27.02.2020]. [Google Scholar]
  5. Sokala, Andrzej, and Piotr Uziębło. 2013. s. v. “obwód głosowania.” In Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, ed. Andrzej Sokala, Bartłomiej Michalak, and Piotr Uziębło, 146. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  6. Stelmach, Andrzej. 2011. “Wybory jako forma legitymizacji władzy w Polsce w dwudziestoleciu przemian ustrojowych.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2:5–20. [Google Scholar]
  7. Ściebor–Jońska, Patrycja. 2014. “Głosowanie przez pełnomocnika.” Wrocławskie Studia Politologiczne 16:57–67. [Google Scholar]
  8. Zoll, Andrzej. 2005. “Prawa wyborcze w świetle doświadczeń Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.” In Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, ed. Ferdynand Rymarz, 401–10. Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.