Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 12 Nr 2 (2019)

Artykuły

Rozwój nowoczesnych technologii w kontekście procesu stanowienia prawa na przykładzie strategii AI

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-4  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Nowoczesne technologie stanowią obecnie fundament wzrostu gospodarczego i są zasobem o krytycznym znaczeniu, na którym opierają się wszystkie sektory gospodarki. Popularność zdobyły płatności elektroniczne, chmury obliczeniowe oraz komunikacja typu robot – robot. Jednym z istotnych pytań dotyczących wpływu nowoczesnych technologii na proces stanowienia prawa jest pytanie o granice ich rozwoju i oddziaływania. Z jednej strony nowoczesne technologie determinują rozwój, jednak mogą być ograniczane przez prawa, np. przez prawo własności przemysłowej. Z drugiej strony innowacje przyczyniają się do ingerencji w te prawa, utrudniają ich ochronę. W każdej z tych sytuacji mamy do czynienia ze zjawiskiem zagrożenia dla poczucia bezpieczeństwa jednostki i obywatela.

Bibliografia

 1. Braman, Sandra. 2006. Change of State: Information, Policy, and Power. Cambridge: MIT Press. [Google Scholar]
 2. Chałubińska–Jentkiewicz, Katarzyna. 2011. Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 3. Chałubińska–Jentkiewicz, Katarzyna. 2014. „Metoda zarządzania publicznego w procesie cyfryzacji na przykładzie zasobów archiwalnych.” W Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, red. Jan Łukasiewicz, 65–75. Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie. [Google Scholar]
 4. Chałubińska–Jentkiewicz, Katarzyna. 2016. “European administrative unification in the field of culture security.” In Legal Context in the Chosen Order and Security Area, ed. Paweł Kobes, Gerald G. Sander, and Piotr Nadybski, 9–22. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. [Google Scholar]
 5. Chałubińska–Jentkiewicz, Katarzyna. 2019. Cyberodpowiedzialność. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 6. Chałubińska–Jentkiewicz, Katarzyna, i Mirosław Karpiuk. 2015. Prawo nowych technologii. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 7. Dervanović, Dena. 2018. “Inhuman Lawyer:Developing Artificial Intelligence in the Legal Profession.” In Robotics, AI and the Future of Law, ed. Marcelo Corrales, Mark Fenwick, and Nikolaus Forgo, 209–34. Singapore: Springer. [Google Scholar]
 8. Hallevy, Gabriel. 2015. Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems. Switzerland: Springer. [Google Scholar]
 9. Hildebrandt, Mireille. 2013. “From Galatea 2.2 to Watson- and back?” In Human Law and Computer Law: Comparative Perspectives, ed. Mireille Hildebrandt, and Jeanne Gaakeer, 23–45. Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 10. Pagallo, Ugo. 2013. The Laws of Robots Crimes, Contracts, and Torts. Dordrecht Heidelberg New York: Springer. [Google Scholar]
 11. Pagallo, Ugo, Marcelo Corrales, Mark Fenwick, and Nikolaus Forgo. 2018. “The Rise of Robotics & AI: Technological Advances. Normative Dilemmas.” In Robotics, AI and the Future of Law, ed. Marcelo Corrales, Mark Fenwick, and Nikolaus Forgo, 1–13. Singapore: Springer. [Google Scholar]
 12. Szymczak, Mieczysław, red. 1999. Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Zubik, Marek. 2008. „Nowe technologie jako wyzwanie i zagrożenie dla prawa, statusu jednostek i państwa.” W Prawo wobec nowoczesnych technologii, red. Piotr Girdwoyń, 37–50. Warszawa: Liber. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.