Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 1 (2017)

Teologia i kultura

Smok i Wąż starodawny z Ap 12, 3-4 i 12, 7-9. Symbolika i geneza wyobrażenia

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.161-177  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.11.2019

Abstrakt

The ancient and universal symbol of the serpent/dragon has a rich spectrum of meanings. The article describes archaic aspect of this idea, in which the serpent and dragon are personifications of chaos and demonic powers. Such personification appeared in many ancient cultures. The text describes some selected, associated with the world of the biblical: Land of Canaan, Land of Hatti, Mesopotamia and Egypt. Descriptions of fights in the sky, present in ancient religions, have many similarities. God – The Creator, or God – The Hero, which is the guarantor of the cosmic order, fighting the monster, the personification the primary evil and chaos. The dragon or serpent is the eternal enemy of the forces of good, represented the deity. These threads seem to confirm the idea that ancient serpent and dragon from the Apocalypse of St. John The Apostle, has biblical origins. Antiquity of this symbol may reach deeper – through the Leviathan and Rahab the Old Testament, the mythological characters of the Middle East and Egypt and deeper – in the most ancient times. Image of an Ancient Serpent and the Dragon, depicted in Apocalypse of St. John The Apostle, universal theme and supracultural can have rooted in ancient conceptual system. Pejorative evocative meaning of bases rational dates back to ancient archetype.

Bibliografia

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989.

Bator W., Religia starożytnego Egiptu, Kraków 2004.

Cohn N., Kosmos, chaos i świat przyszły. Starożytne źródła wierzeń apokaliptycznych, tłum. A. Kurowska-Mitras, Kraków 2006.

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, tłum. S. Tokarski, Warszawa 1988.

Eliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 2009.

Gurney O.R., Hetyci, tłum. B. Kupis, Warszawa 1970.

Hornung E., Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie, tłum. A. Niwiński, Warszawa 1991.

Jacq Ch., Echnaton i Nefertiti, tłum. M.G. Witkowski, Warszawa 2007.

Jankowski A., Apokalipsa Świętego Jana, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, red. E. Dąbrowski, Poznań 1959.

Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. R. Wojnakowski, Warszawa 2011.

Łyczkowska K., Szarzyńska K., Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. A. Jankowski, Poznań 1996.

Religie świata, red. E. Dąbrowski, Warszawa 1957.

Starożytny Egipt. Życie, sztuka, obyczaje, red. A. Niwiński, Warszawa 2008.

Downloads

Download data is not yet available.